Więcej o: Wakacje!

Wakacje!

24 czerwca oficjalnie podsumowaliśmy rok szkolny 2021/22. Jaki był?
Naprawdę dobry.
Po wielu miesiącach nauczania zdalnego z radością rozpoczęliśmy lekcje stacjonarne. W maseczkach czy bez –  i tak było lepiej niż przed ekranem komputera. Wreszcie mogliśmy się nacieszyć swoją obecnością! Z wdzięcznością wracaliśmy do szkolnych tradycji, jeździliśmy na wycieczki i zawody, realizowaliśmy nowe pomysły, otwieraliśmy serca na potrzeby innych,  świętowaliśmy nasze sukcesy. Wiadomo – zdarzały się gorsze chwile, ale na bieżąco i bezpośrednio rozwiązywaliśmy napotkane trudności.

Więcej „Wakacje!”
Więcej o: Rywalizacje olimpijskie za nami!

Rywalizacje olimpijskie za nami!

12 konkurencji sportowych, 400 uczestników, 180 dyplomów, 12 sędziów… Tak w liczbach przedstawia się XVII Szkolna Olimpiada Sportowa, która odbyła się 23 czerwca na Stadionie Miejskim „Beskid” im. R. Kukucza. Gośćmi sportowej imprezy byli: Andrzej Bubnicki – zastępca burmistrza Miasta Skoczowa, Maria Sobik – przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty, Maria Brodniewicz – Przewodnicząca Komisji Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Zbigniew Gil – dyrektor Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Sędziowie i przedstawiciele klas przemaszerowali uroczyście przed trybuny, znicz olimpijski zapalili najlepsi sportowcy szkoły, uczniowie ślubowali rywalizację w duchu fair play, pani dyrektor Małgorzata Jasionowicz przywitała gości oraz całą społeczność szkolną i … padły słowa: ,,XVII Szkolną Olimpiadę Sportową uważam za otwartą!”

Więcej „Rywalizacje olimpijskie za nami!”
Więcej o: Stypendia Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów

Stypendia Gminy Skoczów dla uzdolnionych uczniów

Wzorem lat ubiegłych w gminie Skoczów przyznawane będą stypendia dla uzdolnionych uczniów, o które mogą wnioskować rodzice lub prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do klas V – VIII szkół podstawowych na terenie Gminy Skoczów. Kompletne wnioski należy składać w sekretariacie Miejskiego Zarządu Oświaty w Skoczowie w terminie do 31 sierpnia każdego roku szkolnego.

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o stypendium zawiera regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XVII/185/2020 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 24 czerwca 2020 r.

Regulamin przyznawania stypendiów Gminy Skoczów