5a w Muzeum im. Gustawa Morcinka

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę 6 listopada 2018 roku uczniowie klasy 5a z wychowawczynią, panią Iwoną Czakon-Kobus, wybrali się do Muzeum im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, gdzie oprócz ekspozycji stałej mieli okazję zapoznać się z wystawą czasową poświęconą niepodległości oraz historii pieniędzy w Polsce.

opracowanie: Kamila Morcinek

 

Wszystkie dotychczasowe działania zostały przeprowadzone w zakresie przedsięwzięć z edukacji patriotycznej i obywatelskiej związanych z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Sfinansowane ze środków Ministra Edukacji Narodowej w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2021.