Archipelag skarbów

19 i 20 listopada to czas niezwykłej podróży uczniów klas ósmych naszej szkoły, uczestniczących w programie profilaktyki zintegrowanej Archipelag Skarbów. Dwa dni młodzi ludzie pod kierunkiem czterech trenerów poznawali siebie, rozpoznawali wartości ważne w życiu nastolatka, a później człowieka dojrzałego. Rozmawiano o pięciu sferach tworzących człowieka takich jak: ciało, uczucia, rozum, duch, więzi.  Uczniowie wyruszyli na poszukiwanie tego co wartościowe i ważne w życiu, „szukali prawdziwego skarbu”, który symbolizowała drewniana okuta skrzynia, a w jej wnętrzu przyjaźń, miłość, sens życia. W czasie tego „rejsu” pokazywano młodzieży niebezpieczeństwa, które mogą utrudnić im odkrycie skarbu, czyli tego co najbardziej wartościowe w życiu. Przeszkodami  w dotarciu do niego są uzależnienia, zbytnia koncentracja na własnej seksualności i cielesności, przemoc, więzi oparte tylko na fascynacji. Kreatywne działania samych uczniów w postaci Festiwalu Twórczości, aktywny udział w zabawach, prezentacjach, wywiadach pokazał ich pasje, które są kluczem do odkrywania siebie i sposobem samorealizacji. Ważnym przesłaniem programu było wskazanie na takie wartości jak przyjaźń, miłość, rodzina, wyjątkowość i sens ludzkiego życia.

opracowanie: Dorota Maciejewska