GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!

PROJEKT: GDY GAŚNIE PAMIĘC LUDZKA, DALEJ MÓWĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 –  PAMIĘTAMY!

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40 rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

Plakat projektu

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU, POWOŁANIE SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Szkolnym koordynatorem projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981-Pamiętamy! została powołana nauczycielka historii Natalia Gabryś-Klus.

Bycie szkolnym koordynatorem projektu to dla mnie ogromne wyróżnienie, dziękuję za powierzone mi zaufanie. Emocjonalnie jestem silnie związana z wydarzeniami z 1981 roku, gdyż mój ukochany dziadek był górnikiem na kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, dlatego od dziecięcych lat babcia i rodzice opowiadali mi o wydarzeniach ze stanu wojennego i postawie górników. Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie w naszej szkole już pojawiły się plakaty i logo projektu informujące o tym, że przystąpiliśmy do jego realizacji. Zapraszam do odwiedzania oficjalnej strony projektu: http://pamiec81.pl/

a także zakładki z projektu na stronie internetowej szkoły:

Szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus

Kontakt do szkolnego koordynatora projektu: nataliagabrysklus@sp3.skoczow.pl

Szkolny kącik patriotyczno-historyczny 40 lat po stanie wojennym

Udział w dwóch wykładach 12 października 2021 roku

12 października 2021 r. polonistka Izabela Steciuk wzięła udział w dwóch wykład.

Zachęcona przez szkolnego koordynatora projektu z zaciekawianiem wzięłam udział w dwóch wykładach. Pomimo tego, że w pierwszej kolejności wykłady były adresowane do nauczycieli z Regionu Częstochowskiego i Śląsko-Dąbrowskiego Organizatorzy postanowili mnie przyjąć na dwa wykłady, za co jestem im bardzo wdzięczna. Warto wiedzieć więcej!

 Pierwszy wykład, który mogłam wysłuchać zorganizował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, który na wykład zaprosił honorowego profesora oświaty, doktora nauk humanistycznych  Sławomira Maślikowskiego. Spotkanie z tak wybitnym historykiem, nauczycielem, autorem licznych publikacji zaowocowało poszerzeniem mojej wiedzy i motywacją do jeszcze silniejszego zaangażowania się w projekt.

Drugi wykład poprowadził dr Jarosław Neja z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wykład został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Poszerzyłam swoją wiedzę o wcześniej nieznane fakty z działalności „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Izabela Steciuk

WYKŁAD 1

6 października 2021 r. odbył się pierwszy wykład w ramach projektu pt.: Zdarzenia, które obudziły „ducha wolności”. Wykład poprowadził dr Dariusz Węgrzyn z Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Katowicach. Organizatorem spotkania był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. W wykładzie (w formie zdalnej) z naszej szkoły wzięła udział historyczka Natalia Gabryś-Klus.

Wykład był inspirującym wprowadzeniem do kolejnych części wykładu. Dowiedziałam się wielu ciekawych informacji, które zachęciły mnie do jeszcze aktywniejszego działania w projekcie. Wykład pokazał też, jak dużym zainteresowaniem cieszy się projekt, dzięki liczbie uczestników. Samych nauczycieli online było ponad 300-tu. Wiele ciekawych wniosków, skłoniło mnie do zadania sobie licznych pytań w czasie wykładu, jak w niedemokratycznym państwie powstał demokratyczny związek zawodowy. Jako przedstawicielka szkoły im. Jana Pawła II cieszyłam się również z poszerzenia swojej wiedzy o patronie szkoły.

Natalia Gabryś-Klus

WYKŁAD 2

11 października 2021 r. historyczka Natalia Gabryś-Klus reprezentowała naszą szkołę, uczestnicząc zdalnie w wykładzie Artura Kasprzykowskiego z Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Organizatorem wykładu był  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej.

Spotkanie było dla mnie cennym doświadczeniem, ponieważ Pan Artur Kasprzykowski działał w opozycji antykomunistycznej w Bielsku-Białej i w Krakowie. W szczególności zainteresowała mnie geneza działalności „Solidarności” w Regionie Podbeskidzia oraz jakie trudności organizacyjne występowały na tym terenie i czym różniła się działalność „Solidarności” na Podbeskidziu od innych regionów na Śląsku. To stanowiło dla mnie bardzo ciekawe porównanie. Cieszę się, że organizując projekt zadbano również o organizację wykładów w ramach podziału na regiony. Często uczymy się historii, nie znając tej najbliższej nam, a również ważnej.

Natalia Gabryś-Klus

Udział polonisty w dwóch wykładach 12 października

12 października 2021 r. polonistka Izabela Steciuk wzięła udział w dwóch wykład.

Zachęcona przez szkolnego koordynatora projektu z zaciekawianiem wzięłam udział w dwóch wykładach. Pomimo tego, że w pierwszej kolejności wykłady były adresowane do nauczycieli z Regionu Częstochowskiego i Śląsko-Dąbrowskiego Organizatorzy postanowili mnie przyjąć na dwa wykłady, za co jestem im bardzo wdzięczna. Warto wiedzieć więcej!

 Pierwszy wykład, który mogłam wysłuchać zorganizował Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, który na wykład zaprosił honorowego profesora oświaty, doktora nauk humanistycznych  Sławomira Maślikowskiego. Spotkanie z tak wybitnym historykiem, nauczycielem, autorem licznych publikacji zaowocowało poszerzeniem mojej wiedzy i motywacją do jeszcze silniejszego zaangażowania się w projekt.

Drugi wykład poprowadził dr Jarosław Neja z Oddziałowego Biura Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach. Wykład został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach. Poszerzyłam swoją wiedzę o wcześniej nieznane fakty z działalności „Solidarności” w Regionie Śląsko-Dąbrowskim.

Izabela Steciuk

WYKŁAD 3

We wtorek 19 października  polonistka, Izabela Steciuk, uczestniczyła w wykładzie zorganizowanym w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”. Organizatorem wykładu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku -Białej.

„Pamięć o tych, którzy współtworzyli „Solidarność” na Podbeskidziu”. – taki tytuł nosiło kolejne spotkanie przygotowane dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie  „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”. Tym razem organizatorzy zaprosili świadków wydarzeń, a właściwie uczestników gorących wydarzeń związanych  ze stanem wojennym i działalnością opozycji.

Z wielkim zainteresowaniem wysłuchałam wspomnień ludzi, którzy byli wówczas w samym centrum historycznych zawirowań.

Prelegentami byli:

 • Pani Władysława Bobowska – nauczycielka, żona działacza opozycji i więźnia politycznego, śp. Antoniego Bobowskiego;
 • Pan Wiesław Pyzio – pracownik Andrychowskiej Fabryki Maszyn, w latach 80 -tych dwukrotnie skazany za działalność opozycyjną;
 • Pan Andrzej Sikora – w latach 1982 – 89 członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Bielsku-Białej;
 • Pan Mirosław Styczeń – w latach 1980 – 81 rzecznik prasowy podbeskidzkiej „Solidarności”, 13 XII 1981 r. internowany;
 • Pan Jarosław Szarek – po 13 XII 1981 r. uczestnik opozycji antykomunistycznej w Czechowicach-Dziedzicach i Krakowie.

Prelegenci opowiadali o swojej roli w działalności opozycyjnej, o strajkach na Podbeskidziu, o represjach. Jednak największe wrażenie zrobiły na mnie osobiste wspomnienia na temat rodzin i przyjaciół zaproszonych gości.

Tematyka spotkania sprawiła, że wróciły do mnie emocje związane z ogłoszeniem stanu wojennego. Patrzyłam wtedy na świat oczami dziecka, nie wszystko rozumiałam, ale tak jak inni czułam, że wokół dzieje się coś wyjątkowego, co na pewno doprowadzi do rewolucyjnych zmian.

Izabela Steciuk

WYKŁAD 4

„Drogowskazy pozostawione przez kardynała Stefana Wyszyńskiego na czas kryzysu”

27 października odbył się kolejny wykład dla nauczycieli szkół realizujących projekt „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”. Tym razem wykład dla nauczycieli z województwa śląskiego był transmitowany z Jasnej Góry z Sali Papieskiej.

Nauczycielki naszej szkoły, pani Natalia Gabryś – Klus, nauczycielka historii oraz pani Izabela Steciuk, polonistka, wysłuchały dwóch wykładów.

Wykładowcami byli: pani Beata Mackiewicz, kierownik Wydawnictwa Instytutu Prymasa Wyszyńskiego „Soi Deo” oraz doktor ojciec Grzegorz Prus, paulin, historyk zakonu, dyrektor Jasnogórskiego Instytutu Maryjnego.

Podczas wykładu zaprezentowano miejsca na co dzień niedostępne dla wiernych, gdzie w czasie pobytu na Jasnej Górze mieszkał i pracował błogosławiony Prymas Tysiąclecia. Słuchacze mogli się zapoznać z tekstami kardynała Wyszyńskiego wydanymi po raz pierwszy bez cenzury. Obejrzano również na wystawę otwartą z okazji niedawnej beatyfikacji kardynała Wyszyńskiego w nowych pomieszczeniach bastionu świętego Rocha. Wielkie wzruszenie wywołały archiwalne nagrania prezentujące wypowiedzi kardynała Stefana Wyszyńskiego, zawierające przesłania do narodu, które nadal zadziwiają swoją aktualnością.

Izabela Steciuk

Słowa refleksji od szkolnego koordynatora projektu Natalii Gabryś-Klus:

Dzięki wykładowi odpowiedziałam sobie na kluczowe pytania: czym był milenijny akt na Jasnej Górze, jak bardzo Prymas Stefan Wyszyński zabiegał o poprawę wad narodowych, żeby Polacy w zniewolonym kraju mogli być wolni poprzez Oddanie Maryi. Duże wrażenie zrobiła na mnie prezentacja pokoju i gabinetu Prymasa Wyszyńskiego na Jasnej Górze. Ciekawe były również ciekawostki z życia codziennego Prymasa, nieraz bardzo wesołe. Popieram słowa Prymasa „Czas to miłość”, które codziennie skłaniają mnie w mojej pracy do refleksji, jak gospodaruję danym mi przez Boga czasem. Przecież moja chwila, to też chwila drugiego człowieka, a praca nauczyciela to nieustanna pomoc drugiemu człowiekowi. Przypomniało mi to o sumienności pracy. To był też bardzo budujący wykład, jak ważna jest rola wychowawcy klasy, któremu rodzice i naród powierzają swoje dzieci – największe skarby.

PROJEKCJA FILMU „NIE ZABIERAJCIE MAMY”

Film zaskoczył wszystkich uczestników projekcji i skłonił do przemyśleń. Walka często kojarzy nam się wyłącznie z mężczyznami. Przed wysłuchaniem wspomnień, uczniowie przyznali, że nie znali tych dramatycznych losów kobiet, które za swoją postawę patriotyczną, niezgodną z ówczesną polityką władzy zostały skazane na więzienie, były oddzielone od rodzin, niegodnie traktowane. Warto dodać, że film powstał dzięki dofinansowaniu Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Został zrealizowany we współpracy z Regionem Częstochowskim NSZZ “Solidarność” i Stowarzyszeniem Więzionych, Internowanych i Represjonowanych „WIR”.

Uczniowie z zainteresowaniem i przejęciem oglądali wspomnienia represjonowanych i ich rodzin.

Klasa VII A, 2.11.2021 i 9.11.2021 r.

Klasa VII B, 20.10.2021 r.

Klasa VII C, 19.10.2021 i 21.10.2021 r.

Klasa VII D, 19.10.2021 r. i 26.10.2021 r.

Klasa VIII A, 18.10.2021 r. i 8.11.2021 r.

Klasa VIII B, 19.10.2021 r. i 25.10.2021 r.

Klasa VIII C, 19.10.2021 r. i 26.10.2021 r.

Szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus

DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY – UDZIAŁ W KONKURSACH

5 listopada 2021 roku szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus oraz jeden z opiekunów Kamila Morcinek przekazali do Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej prace
z wojewódzkiego konkursu literackiego i plastyczno-literackiego.

W wojewódzkim konkursie literackim „Stan wojenny we wspomnieniach naszych bliskich” (etap rejonowy) w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981-Pamiętamy! wzięło udział 9 uczniów.

W wojewódzkim konkursie plastyczno-literackim Tropiciele historii – poszukiwanie „Ludzi Solidarności” (etap rejonowy) w ramach projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981-Pamiętamy! wzięły udział 2 uczennice.

15 listopada 2021 roku szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus przekazała do Delegatury Śląskiego Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej pracę na I Wojewódzki Konkurs Historycznym Moja ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego (etap rejonowy). W konkursie wziął udział 1 uczeń.

Jestem bardzo dumna z Was Drodzy Uczniowie, że podjęliście dialog międzypokoleniowy i wzięliście udział w dwóch konkursach z projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981-Pamiętamy! Mam nadzieję, że to czego się nauczyliście od świadków historii będzie dla Was cennym doświadczeniem doceniania na co dzień tego co macie, a o czym marzyli Wasi Bliscy. Wasi Przodkowie wykazali się dużym bohaterstwem dla Ojczyzny, ale byli także bohaterami dnia codziennego, o którym wiele się dowiedzieliście w czasie przygotowywania prac do konkursu.

Szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus

PLAKATY EDUKACYJNE ZE ŚLĄSKIEGO CENTRUM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

25.10.2021 r. otrzymaliśmy ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach zestawy plakatów edukacyjnych:

Zestaw 4 plakatów „Kopalnia Wujek 1981”, które prezentują kalendarium wydarzeń oraz biogramy zastrzelonych górników w Kopalni „Wujek” w Katowicach w grudniu 1981 roku.

Zestaw 2 plakatów „Solidarność”, które tłumaczą przyczyny powstania „Solidarności” w 1980 roku oraz historię rozwoju wolnego ruchu związkowego w latach 1980 – 1981.

Szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus

LEKCJE O STANIE WOJENNYM DLA KLAS SIÓDMYCH I ÓSMYCH

W dniach 15-16 listopada 2021 r. odbyły się lekcje historii z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych poświęconych stanowi wojennemu, które zostały przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach.

Podczas lekcji omawialiśmy teksty źródłowe, wykonywaliśmy ćwiczenia. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematem.  Przejmująca cisza ogarnęła ich, gdy omawialiśmy pacyfikację Kopalni „Wujek”, strajki na kopalniach. Szok wywołały wśród uczniów teksty źródłowe, które uświadomiły ich jak zmieniło się życie Polaków po ogłoszeniu stanu wojennego. Zajęcia zostały ubogacone także dzięki plakatom edukacyjnym otrzymanym ze Śląskiego Centrum Wolności i Solidarności w Katowicach. Ponadto warto dodać, że:

– nauczycielka języka polskiego, Barbara Mendroch 2 i 4 listopada 2021 roku poprowadziła dwie lekcje „Stan wojenny oczami dziecka” w klasie VIII A. Oglądano fragmenty filmów o wprowadzeniu stanu wojennego, wystąpienie gen. Jaruzelskiego, czytano i analizowano fragm. książki Jacka Dukaja ,, Wroniec”.

– nauczycielka języka polskiego, Izabela Steciuk, przeprowadziła w klasach 4a, 4b, 6a, 8c pogadanki na temat stanu wojennego, problemów, z którym w tamtym czasie zmagali się zwykli obywatele, codziennego życia widzianego oczami dziecka. Pogadanki odbyły się na języku polskim (w klasie 8c nawiązano do tekstu, który omawiano w czasie lekcji: Jacek Dukaj „Wroniec” o życiu w PRL-u i stanie wojennym). W klasie 8c 3 listopada, w pozostałych klasach 4 listopada. Następnie klasy 4a, 4b, 6a oraz 8c odwiedziły wystawę przygotowaną w ramach projektu.

Szkolny koordynator projektu, Natalia Gabryś-Klus

WIZYTY UCZNIÓW W SZKOLNYM KĄCIKU PATRIOTYCZNO-HISTORYCZNYM  „40 LAT PO STANIE WOJENNYM”

Uczniowie z klas 4-8 z zainteresowaniem oglądali zgromadzone
w szkolnym kąciku patriotyczno-historycznym „40 lat po stanie wojennym” eksponaty: zdjęcia, gazety, przedmioty codziennego użytku, instrumenty, mundury. Obejrzenie wystawy zainspirowało Uczniów do szukania pamiątek z tamtych czasów we własnych domach, jak i do przeprowadzenia rozmów z członkami rodzin, którzy byli świadkami tamtych wydarzeń. 

Dziękuję wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom, którzy zaprosili Uczniów do obejrzenia wystawy, poprowadzili tam zajęcia, pogadanki. Drodzy Uczniowie dziękuję, że z dużym zainteresowaniem odwiedziliście wystawę, a niektórzy z Was uczestniczyli w jej budowie.

Szkolny koordynator projektu, Natalia Gabryś-Klus

ROZPOCZĘCIE PROJEKTU, POWOŁANIE SZKOLNEGO KOORDYNATORA PROJEKTU

Szkolnym koordynatorem projektu Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981-Pamiętamy! została powołana nauczycielka historii Natalia Gabryś-Klus.

Bycie szkolnym koordynatorem projektu to dla mnie ogromne wyróżnienie, dziękuję za powierzone mi zaufanie. Emocjonalnie jestem silnie związana z wydarzeniami z 1981 roku, gdyż mój ukochany dziadek był górnikiem na kopalni w Jastrzębiu-Zdroju, dlatego od dziecięcych lat babcia i rodzice opowiadali mi o wydarzeniach ze stanu wojennego i postawie górników. Drodzy Uczniowie, Rodzice i Opiekunowie w naszej szkole już pojawiły się plakaty i logo projektu informujące o tym, że przystąpiliśmy do jego realizacji. Zapraszam do odwiedzania oficjalnej strony projektu: http://pamiec81.pl/

a także zakładki z projektu na stronie internetowej szkoły:

Szkolny koordynator projektu Natalia Gabryś-Klus

Kontakt do szkolnego koordynatora projektu: nataliagabrysklus@sp3.skoczow.pl

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – materiały

Informacja o projekcie edukacyjnym Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Młodzież w świecie gier cyfrowych (broszura)

Młodzi Cyfrowi. Relacje. Dobrostan (raport)

Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych

Jak nie uzależnić się od grania
Młodzież i gry cyfrowe
Negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych
Korzyści płynące z gier cyfrowych

Tydzień Dbania o Relacje w Trójce

Cały listopadowy tydzień od 15.11 do 19.11.2021 roku w naszej szkole szczególnie dbaliśmy o poprawę relacji i pogłębienie ich w szkolnej społeczności. W ramach realizacji projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo zrealizowaliśmy Tydzień Dbania o Relacje, którego pomysłodawcą była Fundacja Dbam o Mój Zasięg. W ponad 800 szkołach w Polsce podjęto różne działania, mające na celu polepszenie relacji międzyludzkich po czasie izolacji, który sprawił, że wielu młodych ludzi odczuwało samotność czy brak chęci do podtrzymywania kontaktów z kolegami, koleżankami. Również podjęliśmy wyzwanie, by polepszyć klimat w szkole i wskrzesić poczucie, że razem oznacza fajniej. Z tej okazji jeden z nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie opracował plakat Szkolnego Tygodnia Dbania o Relacje.

Z inicjatywy szkolnych koordynatorów projektu SOC, dzięki pomocy Rady Samorządu Uczniowskiego i inicjatywie wychowawców klas odbyło się wiele ciekawych akcji i działań. Godziny z wychowawcą w klasach 4-8 miały charakter zabawowy, by  zintegrować zespoły, włączyć do zabawy uczniów bardziej wycofanych, zachęcić do wspólnego bycia ze sobą i przeżywania pozytywnych emocji, a także polepszyć relacje pomiędzy uczniami i nauczycielami. W klasach 5.,6,7, miały miejsce kreatywne lekcje plastyki poświęcone relacji do siebie samego. Uczniowie wyklejali otrzymane kontury człowieka, tworząc swoisty collage, nazwami swoich cech charakteru, usposobienia, mocnych stron, wartościowych rzeczy, które w sobie lubią.

W środę odbył się Szkolny Maraton Gier Planszowych. Uczniowie przynieśli planszówki i podczas wydłużonych przerw spędzanych w salach lekcyjnych, podzieleni na grupy wspólnie grali i emocjonowali się zabawą.
Od poniedziałku na korytarzu ustawiono gazetkę „Życzliwe wyzwania” przygotowaną przez RSU.  Niektóre wyzwania dotyczyły nauczycieli, którzy przy tej okazji byli przepytywani przez uczniów. Co także miało wpłynąć na ocieplenie relacji nauczyciel -uczeń i stać się początkiem miłej rozmowy. W budynku przy ul. Bielskiej można było częstować się dobrymi myślami, pozytywnymi cytatami, o co zadbali  opiekunowie i członkowie RSU.

Lekcje przedmiotowe w tym tygodniu też rozpoczynały się inaczej, quizami, zagadkami, zabawami. Na języku polskim mówiono o bohaterach literackich i relacjach między nimi, czasami wstęp do lekcji prowadzili uczniowie. W wielu klasach przypomniano stare, być może nieco zapomniane już gry i zabawy typu kółko –krzyżyk, statki, zabawa w państwa, miasta czy sudoku. 

W klasach 1-3 również było radośnie i zabawowo. Poniedziałek to Dzień Miłych Słówek. Niezwykle kolorowym czasem w naszej szkole był wtorek
 i czwartek Dzień Miłośników Pluszaków oraz Dzień Myszki Miki. Bardzo wiele uśmiechów pojawiło się na twarzach dzieci, kiedy w Dzień Wspomnień przyniosły zdjęcia z wczesnego dzieciństwa, na których widniały wesołe bobasy. Pojawiło się także zadanie domowe dla rodziców i pomocnika w domu. W grupie młodszych dzieci nie zapomniano o fantastycznej zabawie przy grach planszowych.

W działania mające na celu uwrażliwienie na potrzeby drugiego człowieka wpisała się tygodniowa akcja związana ze Światowym Dniem Wcześniaka obchodzonym 17 listopada, przeprowadzona przez zespół charytatywny. Uczniowie naszej szkoły wsparli najmłodszych podopiecznych Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej oraz oddziału patologii noworodka Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku- Białej poprzez zbiórkę jednorazowych pieluszek w najmniejszym rozmiarze, nawilżane chusteczki oraz płyny do kąpieli emolienty.

Atmosfera minionego tygodnia na długo pozostanie dobrym wspomnieniem. Już wiemy, że warto organizować takie dni, a może nawet tygodnie, by przerwy międzylekcyjne były przyjemniejsze, a chodzenie do szkoły stawało się fajniejsze. Im więcej powodów do rozmów offline, tym sympatyczniej  patrzymy na siebie i chyba więcej się uśmiechamy.

Dorota Maciejewska

Więcej o: Maj miesiącem szczególnej pamięci o naszym Patronie

Maj miesiącem szczególnej pamięci o naszym Patronie

Od szesnastu lat maj w sposób szczególny przywołuje wspomnienia o Janie Pawle II – Patronie naszej szkoły. 18 maja przypada bowiem rocznica Jego urodzin (w tym roku 101!) i rocznica nadania szkole imienia tego wielkiego Polaka. Natomiast 22 maja wracamy pamięcią do Jego spotkania ze skoczowianami na Kaplicówce, które miało miejsce 26 lat temu… Z tej okazji szkolny zespół redakcyjny przygotował numer gazety poświęcony Janowi Pawłowi II. Zachęcamy do lektury!
Agnieszka Krysta

przeczytaj najnowszy numer gazety poświęcony Janowi Pawłowi II.

Smakołyki dla zwierząt z Leśnego Parku Niespodzianek

Uczniowie naszej szkoły już po raz trzeci włączyli się w akcję zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierząt z Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu. Największe wrażenie robią zbiory uczniów z klas I – III. Wśród najmłodszych mamy rekordzistów!

Najwięcej kilogramów zebrał Wiktor Mitręga z klasy 2a – aż 132 kg!

II miejsce w wielkości zbiorów zajęli:

Oliwia Ciupka z kl. 2b – 95 kg

Kamila Juroszek z kl. 4b – 95 kg

Więcej „Smakołyki dla zwierząt z Leśnego Parku Niespodzianek”

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie informuje, że rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 odbędzie się 1 września 2020 r.

Ważne informacje dotyczące obowiązujących na terenie szkoły procedur bezpieczeństwa oraz szczegółowy harmonogram spotkań z wychowawcami:

 • Do szkoły przychodzą tylko zdrowi uczniowie, w których otoczeniu nikt nie przebywa na kwarantannie ani w izolacji.
 • Przed wejściem do szkoły uczniowie grupują się w swoich oddziałach.
 • Do budynku szkoły 1 września oprócz uczniów i pracowników mogą wejść tylko rodzice uczniów klas 1 według zasady – 1 dziecko z jednym rodzicem.
 • Wszystkich uczniów i rodziców wchodzących do budynku szkoły obowiązuje maseczka lub przyłbica a dorosłych dezynfekcja rąk  lub rękawiczki ochronne.
 • Uczniowie przychodzą na wyznaczoną godzinę i udają się bezpośrednio do wyznaczonych sal.
 • W dniu rozpoczęcia roku szkolnego obowiązuje strój galowy.

Karty zapisu są do pobrania na stronie internetowej szkoły ( kliknij tutaj ) Wypełnione druki można wrzucać do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły, lub dostarczyć do świetlicy.

Więcej

Nasze świętowanie

18 maja 2020 roku pani dyrektor Małgorzata Jasionowicz w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła kwiaty i zapaliła znicz przy pomniku upamiętniającym wizytę Jana Pawła II w Skoczowie 22 maja 1995 roku
Rodzeństwo Magda z kl. 2b i Szymon z kl. 3b wraz z rodzicami i ich wiernym przyjacielem na spacerze na Kaplicówce
Magda z Szymonem wykonali z plasteliny Patrona naszej szkoły
Kinga z kl. 5a wykonała laurkę dla Jana Pawła II
Krzysiek z kl. 5a. : „Przesyłam zdjęcia na których Papież przejeżdża koło domu moich dziadków :))))))) i jak ozdobione były wszystkie domy na ulicy :)))))) na zdjęciach są moi dziadkowie, mama jak była mała i ciocia.”