Dyrekcja Szkoły

dyrektor – mgr Małgorzata Jasionowicz

wicedyrektor – mgr Barbara Kraszewska

wicedyrektor – mgr Elżbieta Olenycz