Więcej o: Spotkanie z Janem Pawłem II – gra terenowa

Spotkanie z Janem Pawłem II – gra terenowa

Troszkę inaczej niż zwykle uczciliśmy rocznicę pontyfikatu Jana Pawła II. A to dlatego, że jest to już 40 rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Wchodząc do szkoły dostrzec można było rozwieszone żółto – białe parasole, a na ich rączkach zawisły papierowe torby. Wielu zastanawiało się co to wszystko znaczy. Problem został rozwiązany bardzo szybko. Każda klasa otrzymała list  zapraszający na spotkanie z Patronem Szkoły. Do niego dołączona była mapa. Więcej „Spotkanie z Janem Pawłem II – gra terenowa”

 

„Kierunek Motywacja – Edukacja”

Projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” jest realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 w trzech skoczowskich szkołach podstawowych:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka,
  • Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II,
  • Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w tych placówkach, a w szczególnościwzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych i kompetencji społecznych. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kółkach dla uczniów uzdolnionych, warsztatach interpersonalnych i doradztwie zawodowym. Zaproponowane zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone będą metodami eksperymentalnymi z wykorzystaniem zaplecza nowoczesnych sal lekcyjnych. W szkołach powstają pracownie matematyczne i przyrodnicze, a sale językowe wyposażane są w nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat oceniania kształtującego, nauczania wielozmysłowego, narzędzi cyfrowych w nauczaniu, kompetencji kluczowych i coachingowych.

Projekt jest zaplanowany dla 960 uczniów, którzy będą mogli skorzystać ze zróżnicowanych pod względem poziomu zajęć z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego i warsztatów interpersonalnych dla całych klas. Wszyscy uczniowie wezmą także udział w wycieczce naukowej.

Tak szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych, skupiających się na kompetencjach kluczowych, z pewnością przyciągnie uwagę uczniów skoczowskich szkół podstawowych i ich rodziców. Pozwala także mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku dotychczas zrealizowanych projektów, liczba uczestników przekroczy oczekiwania. Zaplanowane rodzaje kółek i warsztatów oraz wybrane metody pracy dadzą szanse na wyrównanie poziomu edukacyjnego, poprawienie wyników egzaminów, jak również wzmocnienie samooceny uczniów i  podniesienie ich motywacji do dalszej nauki i pracy.

Na projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” Gmina Skoczów pozyskała  środki z  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota dofinansowania wynosi  1 115 597,87 PLN.

 

Więcej o: VIII   Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

VIII   Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

25 maja został przeprowadzony w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie VIII   Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II – naszym Patronie. W jury zasiadły osoby znane lokalnej społeczności:  pani Anna Stefaniak-Bacza, pani Maria Broda oraz ksiądz Stanisław Lipowski. Honorowym członkiem jury była pani wicedyrektor Barbara Kraszewska. Więcej „VIII   Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II”

Więcej o: Dzień Patrona Jana Pawła II

Dzień Patrona Jana Pawła II

Obchody 23. rocznicy pobytu Jana Pawła II w Skoczowie i 13-lecia nadania Szkole Podstawowej nr 3 imienia tego wielkiego Polaka były niezwykłe i wyjątkowo uroczyste. 16 maja w sposób szczególny uczestniczyliśmy w szkolnej Mszy Świętej, podczas której nie zabrakło zaangażowania naszych uczniów, w strojach pierwszokomunijnych czytających modlitwy i czytania oraz śpiewających psalmy.  Więcej „Dzień Patrona Jana Pawła II”

Baza dydaktyczna

Nasza szkoła posiada bardzo dużo pomocy wykorzystywanych podczas lekcji. Pomoce dydaktyczne urozmaicają lekcje oraz czynią je bardziej interesujące. Dysponujemy klasopracowniami przedmiotowymi: matematyczną, polonistyczną, historyczną, przyrodniczą, plastyczną, anglistyczną, muzyczną, komputerową oraz posiadamy izbę regionalną i pracownię do zajęć z techniki. Każda klasopracownia jest bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne. Posiadamy także dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z salą audiowizualną i czytelnią oraz świetlicę szkolną. W naszej szkole znajdują się gabinety pedagoga szkolnego, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Każda klasa posiada własną szatnię. Uczniowie klas starszych prowadzą konkursy oraz podają ciekawostki przez radiowęzeł. Szkoła posiada system kamer – monitoring, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie bezpieczeństwa uczniów. Dysponujemy różnorodnością sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszy się komplet piłek edukacyjnych EDUBAL – połączony z nauką czytania i liczenia. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych korzystamy z „ZIELONEJ SALI GIMNASTYCZNEJ”. Posiadane przez nas pomoce kształtują zarówno wyobraźnię dzieci, sprawność manualną jak i poszerzają ich wiedzę i umiejętności.

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Kinga Duraj

Zastępca – Jacek Gonera

Sekretarz – Mariola Moussaoui.

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie:

33812600070000383820000020

logopeada

logopeda poniedziałek wtorek środa czwartek piątek
mgr Kalina Stefaniak

mgr Daria Cimała

07:10 – 07:55
08:00 – 08:4507:10 – 07:55
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40
09:50 – 10:35
13:40 – 14:25 07:10 – 07:55
13:40 – 14:25
07:10 – 07:55
08:55 – 09:40
08:00 – 08:45
08:55 – 09:40

Rada Samorządu Uczniowskiego

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Olaf Gesing

Zastępca przewodniczącego: Karolina Myrmus

Sekretarz: Paweł Pustówka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Izabela Steciuk

Agnieszka Krysta

Joanna Walczyk

Kamila Morcinek

Dyrekcja Szkoły

dyrektor – mgr Małgorzata Jasionowicz

wicedyrektor – mgr Elżbieta Olenycz

wicedyrektor – mgr Kalina Stefaniak