Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący RSU: 

Klaudia Gruszczyk – klasa 8 b

Zastępca przewodniczącego:

Mateusz Buda – klasa 5a

sekretarz:

Olaf Gesing – klasa 5d