Rada Samorządu Uczniowskiego

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Olaf Gesing

Zastępca przewodniczącego: Karolina Myrmus

Sekretarz: Paweł Pustówka

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Izabela Steciuk

Agnieszka Krysta

Joanna Walczyk

Kamila Morcinek