Rada Samorządu Uczniowskiego

Skład Rady Samorządu Uczniowskiego

Przewodniczący: Jakub Bojda kl.5b

Zastępca przewodniczącego: Patryk Mysior kl. 5a

Sekretarz: Łukasz Gembala kl. 8a

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Izabela Steciuk – przewodnicząca

Agnieszka Krysta

Kamila Morcinek

Joanna Walczyk

Łukasz Zgoda