Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej ma długą historię, a jednak nigdy w naszej szkole nie obchodziliśmy go tak, jak w tym roku. Obowiązujące obostrzenia uniemożliwiły spotkanie całej społeczności szkolnej i wspólne świętowanie. Podziękowania, życzenia, miłe słowa przekazywaliśmy sobie we wtorek w czasie zajęć.  W środę podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Maja Kalita, Klaudia Gruszczyk, Anna Niemczyk zaprezentowały kilkuminutowy program artystyczny przygotowany pod kierunkiem pani Izabeli Steciuk. W słowno-muzycznym montażu wyraziły wdzięczność za pracę wszystkich nauczycieli. 

W tych dniach padło wiele pięknych życzeń, ale szczególnie mocno wybrzmiewało jedno z nich –  zdrowia. Bo w tym szczególnym czasie chyba tego nam najbardziej potrzeba. 

Kamila Morcinek

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej