Informacje Dyrektora Szkoły- zdalne nauczanie w klasach 1-3

ważne informacje

Szanowni Państwo, w związku z sytuacją epidemiologiczna, Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i wytycznymi GIS od 22 marca do 09 kwietnia br., nauka zdalna została ponownie wprowadzona w klasach I – III. Zajęcia prowadzone będą online w aplikacji Classroom według obowiązującego planu lekcji.

Dzieci z klas I-III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, objęte mogą zostać opieką świetlicową. Warunkiem przyjęcia do świetlicy jest wniosek rodziców o zapewnienie opieki w ramach świetlicy szkolnej. O takiej potrzebie rodzic informuje sekretariat szkoły do poniedziałku 22 marca do godziny 9:00, wysyłając skan lub zdjęcie wypełnionego dokumentu na maila szkolnego: sp3@mzo.skoczow.pl

wniosek dostępny tutaj lub w sekretariacie szkoły

Informację zwrotną dotyczącą przyjęcia ucznia na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze przekażemy tego samego dnia do godz. 11:00.

Rodzicom wychowującym dziecko do lat 8 do dnia 28.03.2021r. przysługuje opieka nad dzieckiem.

  • Ponadto ze względu na rodzaj niepełnosprawności ucznia lub ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną
    w domu istnieje możliwość organizowania zajęć na terenie szkoły.
  • Zajęcia klas sportowych na basenie lub w szkole zostają zawieszone.

Z wyrazami szacunku,
Małgorzata Jasionowicz