NUADU – ważne informacje

Zaloguj się do NUADU

W przypadku problemów z logowaniem do platformy edukacyjnej NUADU (uczeń zapomniał loginu lub hasła), wystarczy zdzwonić do sekretariatu szkoły nr tel. 722001404 podać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza uczeń, a dostęp zostanie niezwłocznie przywrócony.