O edukacji regionalnej na Śląsku Cieszyńskim

03 lutego w “trójce “odbyło się spotkanie dla dyrektorów oraz nauczycieli ze szkół podstawowych, techników oraz liceów ogólnokształcących z polskiej części Śląska Cieszyńskiego, które wzięły udział w anonimowej ankiecie dla uczniów i nauczycieli Edukacja o dziedzictwie kulturowym na Śląsku Cieszyńskim. Zgromadzonych przywitała Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie – Małgorzata Jasionowicz, po czym nastąpił wykład Wojciecha Święsa


z Książnicy Cieszyńskiej na temat Działalności Książnicy Cieszyńskiej w upowszechnianiu wiedzy o dziedzictwie kulturowym Śląska Cieszyńskiego. Następnie Natalia Gabryś-Klus przedstawiła wyniki badań ankiety. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się m.in.: z czym uczniom kojarzy się dziedzictwo kulturowe Śląska Cieszyńskiego, w jaki sposób zdobywają wiedzę na ten temat, czego zainteresowani uczniowie chcieliby się jeszcze nauczyć. Przedstawiono również wyniki badań, które tłumaczyły, dlaczego część uczniów nie ma motywacji do poznawania swojej małej ojczyzny. Spotkanie stało się wymianą doświadczeń, czego brakuje na rzecz edukacji o dziedzictwie kulturowym na Śląsku Cieszyńskim oraz jakie metody działań powinny zostać wdrożone, aby poprawić tę sytuację.

Swoją obecnością zgromadzonych zaszczycił Burmistrz Miasta Skoczowa – Mirosław Sitko, Przewodnicząca Komisji Kultury i Oświaty z Rady Miejskiej Miasta Skoczowa – Maria Sobik oraz Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty – Joanna Radwan-Kmiecik.

Natalia Gabryś-Klus