Ósmoklasiści w ZSTiO

W środę 26 lutego uczniowie klas 8 mieli okazję odwiedzić  najbliższą szkołę ponadpodstawową, jaką jest dla nas Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie. W ramach współpracy, uczniów zaproszono do uczestnictwa w warsztatach tematycznych: elektroniczno-samochodowych, kosmetycznych, fotograficznych, grafiki komputerowej, reklamy.

Te ciekawe zajęcia być może pomogą w wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej. Spotkanie z uczniami i nauczycielami szkoły, było dobrą okazją do rozmów dotyczących nie tylko oferty edukacyjnej, ale także poznania warunków kształcenia, bazy lokalowej, atmosfery panującej w zespołach klasowych. Miło było także spotkać uśmiechniętych absolwentów naszej szkoły zadowolonych z dokonanego wyboru drogi edukacyjnej i miejsca kształcenia.

Dorota Maciejewska