Refleksyjna „Barka” na skoczowskiej Kaplicówce

wzgórze kaplicówka

Delegacja uczniów z klasy 7b i nauczycielka Natalia Gabryś-Klus udała się 22 maja na Kaplicówkę. Wzięliśmy udział w wydarzeniu organizowanym przez Musica Sacra. O godzinie 1000 wsłuchując się w pieśń „Barki” uczciliśmy 26. rocznicę wizyty Jana Pawła II w Skoczowie, a potem złożyliśmy znicz pod kamiennym obeliskiem i odmówiliśmy krótką modlitwę, gdzie stał papieski ołtarz w 1995 roku. „Barka” została uroczyście wykonana przez Czesława Grenia i Tomasza Grenia.

Udział w uroczystości odbył się także w ramach innowacji „Bądź kulturalny – zaangażuj się w kulturę wyższą!”.