Rekrutacja do klasy I

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2021/2022 nastąpi w dniach:

od 06.04.2021r. od godz. 8:00 do 20.04.2021r. do godz. 15:00

Rejestracji należy dokonać na stronie: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły. Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.


ZARZĄDZENIE NR 0050.25.2021 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz…


Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II, ul. Osiedlowa 1 w Skoczowie w nieprzekraczalnym terminie do 20.04.2021r. do godz. 15.00. W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku, właściwy druk otrzymają Państwo w sekretariacie Szkoły. Ponadto do 30 czerwca 2021 r. prosimy o przyniesienie dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych.

Od tego roku wniosek można złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania drukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

rekrutacja do klasy 1 – instrukcja
podpis elektroniczny – instrukcja

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej, odbędzie się w auli szkolnej przy ul. Osiedlowej 1 w czwartek 8 kwietnia 2021 r. od godziny 16:00 do 18:00. Termin uzupełniający – 20 maja 2021 r. (czwartek) od 16:00 do 17:00.