Święto uczniów i nauczycieli

W czwartek 15 października w naszej szkole odbyła się wyjątkowa, chociaż skromna ze względu na sytuacją epidemiczną uroczystość. Włodarze miasta wraz z  władzami  oświatowymi  gminy odwiedzili uczniów i nauczycieli. Wśród gości byli: Burmistrz Miasta – Mirosław Sitko,  Zastępca Burmistrza Andrzej Bubnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej Rajmund  Dedio, Przewodnicząca Kultury i Oświaty Maria Sobik, Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty Joanna Radwan-Kmiecik. Celem spotkania było wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2019/2020 oraz nagród za wyróżniającą  pracę dyrektorowi szkoły mgr Małgorzacie Jasionowicz, mgr inż. Bożenie Dedio, mgr Dorocie Maciejewskiej oraz mgr Sławomirowi Chmielowi.

Stypendium naukowe otrzymało 14 uczniów, byli to: Kamil Zwardoń, Jan Niemczyk, Mateusz Myrmus, Szymon Ogiegło, Klaudia Gruszczyk, Maja Kalita, Anna Niemczyk, Julia Heczko, Magdalena Uszyńska, Piotr Matuszny, Bartosz Gonera, Malwina Dzierbanowicz, Milena Skiba, Karolina Myrmus.

Podczas spotkania przedstawiciele władz podziękowali uczniom za wkład pracy w osiągnięciu  tak  wysokich wyników oraz za konsekwencję w dążeniu do celu. Gratulowano sukcesów i życzono powodzenia w kolejnych latach nauki. Pani dyrektor i nauczycielom złożono  życzenia wytrwałości w podejmowaniu nowych wyzwań związanych  ze zmieniającą się rzeczywistością. Przedstawiciele władz podziękowali za dotychczasową pracę, trud włożony w kształcenie młodych ludzi oraz starania na rzecz pomocy im w trudnych sytuacjach.

Warto dodać, że spotkanie władz miasta ze środowiskiem szkolnym gminy Skoczów miało odbyć się podczas zaplanowanej gali w Teatrze Elektrycznym  15.10.2020 roku. Ze względu jednak na sytuację epidemiczną uroczystość została odwołana.

Miłym  akcentem były także  podziękowania skierowane do  nauczycieli wykorzystujących  różnorodne narzędzia  informatyczne podczas zdalnej nauki w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ubiegłym roku szkolnym.

Prawdziwą niespodzianką okazało się zdobycie głównej nagrody w konkursie na film o szkole zorganizowanym przez Miejski  Zarząd Oświaty. Film zrealizowali uczniowie kl. 6a pod opieką i merytorycznym wsparciem pani mgr Kamili Morcinek.

Autor tekstu: Dorota Maciejewska

Gala DEN