Szkolny kącik patriotyczno-historyczny 40 lat po stanie wojennym

W naszej szkole powstało miejsce patriotyczno-historyczne przypominające o trudnych wydarzeniach sprzed 40 lat – ogłoszenia stanu wojennego. Wystawa ma na celu przygotować uczniów do udziału w obchodach przypominających bohaterów tamtych dni. Projekt zintegrował całą społeczność „Trójki” do działania, dlatego w związku z ilością przyniesionych nam eksponatów musieliśmy wygospodarować osobne pomieszczenie, aby zbudować wystawę. Udało nam się również uzyskać pomoc w wypożyczeniu niektórych eksponatów od Przyjaciół spoza naszej społeczności szkolnej, za co jesteśmy im bardzo wdzięczni.

Na wystawie znajdują się zdjęcia, które obrazują, jakie wydarzenia miały miejsce w grudnia 1981 r. Nie zabrakło również tablicy poświęconej patronowi naszej szkoły – Janowi Pawłowi II, gdzie przypomnieliśmy, jak zareagował Papież na stan wojenny.

Udało nam się również, dzięki życzliwości Przyjaciół, wypożyczyć flagę „Solidarności” z Podbeskidzia, 3 mundury górnicze z elementami do stroju, które w szczególny sposób przypominają o historii naszego regionu. Bardzo cennymi źródłami są dla nas liczne gazety, m.in.: „Głos Ziemi Cieszyńskiej”, „Trybuna Ludu”, czasopisma wydawane przez „Solidarność”.

Najliczniejsze eksponaty stanowią przedmioty życia codziennego, które są niemymi świadkami tamtych dni.

Mamy nadzieję, że utworzone miejsce patriotyczno-historyczne zachęci uczniów do dialogu międzypokoleniowego i odkrywania tej historii także w ich rodzinach.

koordynator projektu: Natalia Gabryś-Klus