Witamy na pokładzie! O pasowaniu na ucznia i Dniu Edukacji Narodowej

14 października w auli szkolnej padły poważne deklaracje. W obecności rodziców, nauczycieli oraz zaproszonych gości pierwszoklasiści przyrzekali bowiem, że: „bez przerwy będą dbać o pani nerwy, będą uczyć się starannie, zachowywać nienagannie”….A nie od dziś wiadomo, że: „Gdy umowa taka stanie, to jest właśnie ślubowanie”.

Zgodnie z tradycją w Dniu Edukacji Narodowej w naszej szkole odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Radosne powitanie pierwszoklasistów przygotowali starsi koledzy i koleżanki, których reprezentowali uczniowie klasy trzeciej: Amelia, Wiktoria i Tymon.

Dzieci z klas pierwszych pod opieką wychowawczyń: Kaliny Stefaniak, Katarzyny Kozieł oraz Joanny Kołodziejczyk z wielkim zaangażowaniem poprowadziły część artystyczną.  W czasie spotkania zaprezentowały swoje umiejętności, nie pozostawiając żadnych złudzeń: społeczność „Trójki” wzbogaciła się o radosnych, odważnych i utalentowanych uczniów.

Emocji nie brakowało, jednak  te największe jak zwykle wzbudziło samo pasowanie, którego dokonali pani dyrektor Małgorzata Jasionowicz oraz zastępca burmistrza Skoczowa Andrzej Bubnicki.

Jako dowód włączenia do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz legitymacje szkolne.

Bez wątpienia dla pierwszaków był to niezwykle wyjątkowy dzień, jednak nie tylko oni świętowali…

Niespodziankę dla wszystkich pracowników szkoły przygotowała szkolna grupa teatralna prowadzona przez panią Izabelę Steciuk. Młodzi aktorzy w humorystycznej scence ukazali różnice, które zaszły na przestrzeni lat  w szkole i zawodzie nauczyciela oraz podziękowali wszystkim za serce wkładane w wykonywaną pracę.  

Za wszystkie serdeczności przekazywane w ostatnich dniach przez uczniów i rodziców  – dziękujemy!

Kamila Morcinek