Zawód, praca, pasje.

W piątek 21 lutego 2020 r. odbyło się doradztwo zawodowe dla klasy 2a, 5d, 6b, 7b, 8b. Naszym gościem był mgr inż. Adam Klus. Spotkanie rozpoczęto od krótkiego filmu przedstawiającego pracę w jednym z zakładów wytwarzającym części samochodowe. Zostały omówione zagadnienia związane ze stanowiskami pracy w poszczególnych działach, etapy produkcji.

Pan Klus podzielił się również doświadczeniem ze swojego kierunku studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Na koniec pierwszej części zajęć uczniowie zostali podzieleni na grupy i dokonali pomiarów przy użyciu suwmiarki oraz tradycyjnego „metra”. Zainteresowania Pana Adama są przykładem na to, że można także indywidualnie kształcić się w kierunku muzycznym. W czasie drugiej część zajęć uczniowie mogli wczuć się w rolę Dja.

Natalia Gabryś-Klus