105. rocznica bitwy pod Skoczowem – pamiętamy!

105. rocznica bitwy pod Skoczowem była okazją do oddania hołdu poległym żołnierzom i złożenia kwiatów w miejscach pamięci. Władze miasta, przedstawiciele skoczowskich instytucji i delegacje szkół w sobotę 27 stycznia spotkały się przy pomniku ,,Naszym Bohaterom”. Pani dyrektor Małgorzacie Jasionowicz towarzyszyli uczniowie z klas piątych i szóstych oraz opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Kwiaty złożono pod pomnikiem ,,Naszym Bohaterom”, następnie pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, przy budynku Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Trójcy oraz na skoczowskich cmentarzach na mogiłach żołnierzy poległych w bitwie pod Skoczowem. Znicze, które zapłonęły na grobach, świadczą o naszej pamięci i świadomości historycznej. Dziękujemy uczniom, którzy w wolny dzień reprezentowali naszą szkołę.