Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo – materiały

Informacja o projekcie edukacyjnym Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Młodzież w świecie gier cyfrowych (broszura)

Młodzi Cyfrowi. Relacje. Dobrostan (raport)

Domowy kodeks odpowiedzialnego korzystania z mediów cyfrowych

Jak nie uzależnić się od grania
Młodzież i gry cyfrowe
Negatywne skutki nadużywania gier cyfrowych
Korzyści płynące z gier cyfrowych

Tydzień Dbania o Relacje w klasach 1-3

Tydzień Dbania o Relacje w klasach 4-8