Więcej o: Poetyckie ślady na śniegu…

Poetyckie ślady na śniegu…

28 lutego po raz siódmy odbył się w ,,Trójce” Gminny Konkurs Recytatorski, którego tematem przewodnim była zima. „Kocham także śnieg twój i szron w bieli skrzepłej…” – napisał Krzysztof Kamil Baczyński. Wraz z uczestnikami – uczniami szkół podstawowych w naszej gminie: SP-1, SP-8, SP-3, SP w Pierśćcu i SP w Pogórzu – ,,spacerowaliśmy” po śladach pozostawionych na śniegu przez polskich poetów, m.in. Leopolda Staffa, Marii Konopnickiej, Bolesława Leśmiana, Władysława Bełzy, Adama Asnyka. Uczniowie z klas 4–8 pięknie recytowali przygotowane wiersze, a ich deklamacjom bacznie przysłuchiwało się jury w składzie: Elżbieta Głowinkowska, Maria Ostrowska-Giemza i Rozalia Wawronowicz. Laureatami zostali:

Więcej „Poetyckie ślady na śniegu…”
Więcej o: Komiksowy ,,Łysek z pokładu Idy” – sukces w konkursie!

Komiksowy ,,Łysek z pokładu Idy” – sukces w konkursie!

,,Łysek z pokładu Idy” Gustawa Morcinka w formie komiksu – to zadanie konkursowe, jakie przed uczniami skoczowskich szkół postawiły organizatorki IX Międzyszkolnego Konkursu Morcinkowskiego. Nasze zdolne uczennice zajęły II miejsce, tworząc wyjątkową pracę inspirowaną utworem Morcinka. Dziewczynki zaprojektowały okładkę oraz kilka stron komiksu, wykazując się wysokim poziomem artystycznym i twórczym podejściem do tematu. Ich kreatywność została doceniona przez konkursowe jury.
Gratulacje dla Leny Stec i Nikoli Pikuły z 6a oraz Zosi Madej z 7b i Wiktorii Kisiały z 7c!
Wsparcie merytoryczne zapewniły nauczycielki: Agnieszka Krysta i Izabela Steciuk.

autor tekstu: Izabela Steciuk

Święto Patrona obchodzimy od 2005 r.

nadanie imienia szkoły

Święto Patrona, zwykle przypadające w dniu urodzin Jana Pawła II, to najważniejszy dzień w naszym szkolnym kalendarzu. Obchodzimy je co roku od momentu nadania imienia szkole w 2005 roku. Każde święto ma wyjątkową, uroczystą oprawę – literacką, muzyczną, plastyczną, a akademii towarzyszą dodatkowe wydarzenia: sztafeta Śladami Jana Pawła II i Konkurs wiedzy o Janie Pawle II. To także chwile, kiedy w naszej szkole pojawiają się ważni goście – przedstawiciele władz miasta, księża, przyjaciele i artyści, którym postać Karola Wojtyły jest bardzo bliska. Chociaż od wielu lat przypominamy sobie w tym dniu najważniejsze fakty z życia naszego Patrona, słuchamy jego mądrych słów i fragmentów filozoficznej poezji, każdego roku wciąż na nowo odkrywamy bogactwo Jego spuścizny, uświadamiając sobie, jak wielkim był człowiekiem. Mając tak wspaniałego Przewodnika po szkolnych meandrach, podczas akademii przyglądamy się  zazwyczaj wybranym aspektom z życia Jana Pawła II.

Więcej o: 105. rocznica bitwy pod Skoczowem – pamiętamy!

105. rocznica bitwy pod Skoczowem – pamiętamy!

105. rocznica bitwy pod Skoczowem była okazją do oddania hołdu poległym żołnierzom i złożenia kwiatów w miejscach pamięci. Władze miasta, przedstawiciele skoczowskich instytucji i delegacje szkół w sobotę 27 stycznia spotkały się przy pomniku ,,Naszym Bohaterom”. Pani dyrektor Małgorzacie Jasionowicz towarzyszyli uczniowie z klas piątych i szóstych oraz opiekunka Samorządu Uczniowskiego. Kwiaty złożono pod pomnikiem ,,Naszym Bohaterom”, następnie pod tablicą pamiątkową przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka w Skoczowie, przy budynku Parafii Ewangelicko–Augsburskiej św. Trójcy oraz na skoczowskich cmentarzach na mogiłach żołnierzy poległych w bitwie pod Skoczowem. Znicze, które zapłonęły na grobach, świadczą o naszej pamięci i świadomości historycznej. Dziękujemy uczniom, którzy w wolny dzień reprezentowali naszą szkołę.

Więcej „105. rocznica bitwy pod Skoczowem – pamiętamy!”
Więcej o: Bezpieczne ferie

Bezpieczne ferie

W piątkowe przedpołudnie uczniowie klas 2 uczestniczyli w spotkaniach z komendantem Straży Miejskiej w Skoczowie – panem Marianem Machalicą. Dzieci rozmawiały na temat bezpiecznych zabaw na śniegu, zachowań w trudnych sytuacjach na stoku, na lodowisku oraz podczas innych aktywności. Celem warsztatów  było przypomnienie  i omówienie zasad, dzięki którym wypoczynek na świeżym powietrzu będzie bezpieczny i wesoły. Udanych ferii! Wypoczywajcie tak jak lubicie, ale pamiętajcie o zdrowiu swoim i innych.
autor tekstu: Dorota Maciejewska – pedagog szkolny

Więcej „Bezpieczne ferie”
Więcej o: „Jesteśmy skazani na dożywocie w świecie wirtualnym”

„Jesteśmy skazani na dożywocie w świecie wirtualnym”

Takie zdanie padło podczas czwartkowych warsztatów dla uczniów klas siódmych  i ósmej prowadzonych przez pedagoga resocjalizacyjnego – pana Piotra Rychłego. Celem spotkań było wyposażenie młodych ludzi w umiejętne radzenie sobie z zagrożeniami czyhającymi w świecie wirtualnym i realnym. Uczniowie mieli okazję porozmawiać o higienie cyfrowej oraz o niebezpieczeństwach, które są obecne w Internecie, sposobach ich rozpoznawania i unikania przykrych, a czasami tragicznych konsekwencji działań w sieci. Z jedną grupą uczniów poruszono temat zagrożeń związanych z narkotykami i innymi substancjami psychoaktywnymi. Opierając się na konkretnych przykładach, prowadzący spotkanie wskazał narzędzia, jak bronić się przed uzależnieniami i gdzie czyha niebezpieczeństwo w eksperymentowaniu z narkotykami, dopalaczami, nikotyną i alkoholem. Miejmy nadzieję, że wiele z podanych informacji zostało w głowach naszych nastolatków.
autor tekstu: Dorota Maciejewska

Więcej „„Jesteśmy skazani na dożywocie w świecie wirtualnym””

“Aktywna tablica” w Szkole Podstawowej nr 3 w Skoczowie

W ramach rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, Szkoła Podstawowa nr  3 im. Jana Pawła II w Skoczowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 35 000 zł na zakup pomocy dydaktycznych, w tym sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego m.in. do zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pozyskane w  wyniku projektu pieniądze zostały przeznaczone na zakup monitora interaktywnego, laptopów i tabletów wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Wysokiej jakości monitor interaktywny codziennie służy uczniom różnych klas podczas lekcji matematyki. Programy przeznaczone do tablic i monitorów interaktywnych, doskonale sprawdzają się podczas lekcji w dużych zespołach klasowych.

Na zajęciach dodatkowych z zakresu udzielania Pomocy Psychologiczno pedagogicznej wykorzystywane są m.in. “Koncentracja uwagi” –  program multimedialny wspierający  profilaktykę i terapię zaburzeń koncentracji uwagi, pamięci oraz procesów uczenia się,  “Dysleksja”- program wspomagający diagnozę i terapię trudności w czytaniu i pisaniu. Niezwykle przydatne do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi są multimedialne narzędzia “Percepcja słuchowa i przetwarzanie słuchowe” oraz “Spektrum autyzmu”. Oprogramowanie wspierające rozwój predyspozycji i uzdolnień uczniów “Każdy uczeń to uczeń zdolny” to kolejny zakup udany zakup sfinansowany z dotacji “Aktywna Tablica”, a program “Moc emocji” przydatny jest w pracy wychowawczej i socjoterapeutycznej. Wszystkie zakupione narzędzia multimedialne instalowane są zakupionych w ramach Rządowego Programu “Aktywna Tablica” urządzeniach.

Nowoczesny sprzęt komputerowy, programy dobrze „skrojone” na potrzeby różnych uczniów stanowią doskonałe narzędzie nie tylko w zakresie korygowania braków, rozwijania obszarów wymagających dodatkowego wsparcia, usprawniania niektórych funkcji, ale są też niezbędne w procesie rozwijania u uczniów kompetencji informatycznych oraz przygotowania ich do świadomego, odpowiedzialnego i twórczego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Często uczeń przejawia większą chęć uczestnictwa w zajęciach, kiedy wykonuje ćwiczenia z wykorzystaniem technologii komputerowej. Zadania przykuwają uwagę, są dla niego atrakcyjniejsze, wciągają i nie trudno się temu dziwić, bo współczesne pokolenie uczniów szkoły podstawowej posiada  intuicyjną wręcz zdolność do obsługiwania aplikacji  i komunikacji online. Stwarza to wiele nowych możliwości, które nowoczesna szkoła jest zobowiązana wykorzystać.