Zapisy na obiady

info

Zapisy na obiady będą trwać od 10 czerwca do 28 sierpnia. Osoby, które złożą umowę w wyznaczonym terminie, będą mogły korzystać ze stołówki już od września. Wszystkie umowy złożone po tym terminie będą uwzględnione dopiero od października. Zachęcamy do składania umów już teraz. W tym celu prosimy o wypełnienie umowy w 2 egzemplarzach i dostarczenie do sekretariatu szkoły przy ul. Bielskiej 34 lub do intendenta – biuro obok stołówki przy ul. Osiedlowej 1. Druki umów zostały wysłane do rodziców przez dziennik, ale dostępne są również na stronie internetowej szkoły lub można je pobrać w sekretariacie bądź u intendenta.