dokumenty do pobrania

WNIOSEK RODZICA O ZAPEWNIENIE OPIEKI W RAMACH ŚWIETLICY SZKOLNEJ od 29 marca 2021r. na czas ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

pobierz wniosek

Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej

pobierz

Umowa w sprawie korzystania z usług żywienia przez ucznia/uczennicę szkoły

pobierz

Umowa w sprawie korzystania z usług żywienia przez pracownika szkoły

pobierz

Wniosek o objęcie dziecka nauką języka mniejszości narodowej:

Oświadczenie rodziców o rezygnacji z objęcia dziecka nauką języka mniejszości narodowej:

Wybór drugiego języka obcego od klasy 7: