Dyrekcja Szkoły

dyrektor – mgr Małgorzata Jasionowicz

wicedyrektor – mgr Elżbieta Olenycz

wicedyrektor – mgr Barbara Mendroch