umowa, regulamin

Umowa w sprawie korzystania z usług żywienia ucznia/uczennicy szkoły prowadzonej przez gminę Skoczów.

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej

umowa PDF
otwórz w formacie pdf
regulamin PDF