Baza szkoły

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie to miejsce o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji.  Obecnie placówka funkcjonuje w dwóch budynkach: przy ulicy Osiedlowej 1, gdzie uczą się klasy I- III, oraz przy ulicy Bielskiej 34, gdzie spotkamy uczniów klas IV – VIII.

Oba budynki posiadają bardzo dobrą bazę dydaktyczną, która przez cały czas jest wzbogacana i modernizowana. Do dyspozycji uczniów są: sale lekcyjne z tablicami interaktywnymi, pracownie przedmiotowe (chemiczno-fizyczna, matematyczna, polonistyczna, historyczna, przyrodnicza, językowa, komputerowa, Laboratoria Przyszłości), sale Patrona szkoły, izba regionalna, aula, sale gimnastyczne, boiska sportowe, plac zabaw, biblioteka, kącik ciszy, gabinet psychologa, pedagoga, logopedy, świetlica oraz stołówka. Szkoła posiada ponadto system kamer, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie bezpieczeństwa uczniów.

Dbamy o wszechstronny rozwój uczniów, pamiętając o tym, jak ważne w procesie uczenia są ich pasje. Niegasnące zainteresowanie sportem oraz potrzeby rozwojowe uczniów sprawiają, że od wielu lat prowadzimy oddziały sportowe. Już od pierwszego etapu edukacyjnego uczniowie mogą uczęszczać do klas sportowych o profilu pływackim, a na dalszym etapie edukacyjnym poszerzamy profil o piłkę siatkową, co ma odzwierciedlenie w licznych sukcesach sportowych.  

Zdrowy, pełen fizycznej aktywności styl życia propagujemy nie tylko w czasie lekcji. Dla naszych wychowanków organizujemy wydarzenia, które podnoszą sprawność fizyczną, a jednocześnie integrują społeczność szkolną. Na stałe w nasz kalendarz wpisały się: Mistrzostwa Szkoły w Pływaniu, Zawody Narciarskie o Puchar Lolka, Jesienny Rajd Górski i Szkolna Olimpiada Sportowa, Dzień Patrona, Sztafeta Śladami Jana Pawła II. 

Szeroka oferta zajęć dodatkowych sprawia, że uczniowie mogą rozwijać swoje pasje. Ponadto nieustannie pogłębiamy wrażliwość młodych ludzi na potrzeby innych. Działalność charytatywna szkoły obejmuje prace koła wolontariatu, Samorządu Uczniowskiego oraz zaangażowanie w liczne akcje na rzecz potrzebujących: dzieci, osób starszych i zwierząt.

Dzięki pracy pedagoga, psychologa i logopedy nasi uczniowie otrzymują wsparcie w nauce i rozwoju własnych umiejętności. 

Aktywnie uczestniczymy w życiu regionu, korzystając z oferty lokalnych instytucji kultury i włączając się w obchody różnych wydarzeń. Sami także zapraszamy do współpracy inne placówki. Tradycją naszej szkoły stało się organizowanie kilku konkursów gminnych: Konkursu Pięknego Czytania dla klas I -III, Gminnego Konkursu Recytatorskiego, Gminnego Konkursu Języka Angielskiego ,,Skills Builder”, Międzyszkolnego Konkursu o Janie Pawle II, Gminnego Drużynowego Turnieju Szachowego. 

Podczas ważnych uroczystości i konkursów uczniów naszej szkoły wyróżnia mundurek z logo placówki, który pełni funkcję stroju galowego. 

Ważne dla nas jest łączenie tradycji z nowoczesnością. Przez cały czas dbamy o wartości patriotyczne oraz regionalne. Dążymy jednak do tego, aby nasi uczniowie pogłębiali tak ważne w XXI wieku kompetencje informatyczne czy porozumiewania się w językach obcych, dlatego od I klasy mogą uczyć się języka angielskiego w poszerzonym wymiarze godzin. Zachęcamy do kreatywności i przedsiębiorczości. Nauczyciele wdrażają zróżnicowane metody i formy pracy oraz ciekawe innowacje pedagogiczne. 

Wiemy, że nauka to nie wszystko. Staramy się tworzyć przyjazną i bezpieczną atmosferę. Zależy nam, aby każdy uczeń mógł rozwijać swoje umiejętności, czując, że jest kimś wartościowym i niepowtarzalnym. 

tekst: Kamila Morcinek