Więcej o: Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III. Przedłużenie nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

Zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-III. Przedłużenie nauki zdalnej dla uczniów klas IV-VIII.

Zgodnie z decyzją MEN, od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużono zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej – do 29 listopada br. będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym.

Zajęcia zdalne są obowiązkowe i odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem lekcji, przez Aplikację Classroom, Meet. Jak nakazują przepisy, na lekcjach będzie sprawdzana obecność. Wszyscy uczniowie powinni mieć sprawną kamerkę oraz mikrofon w laptopie, komputerze, gdyż będą one potrzebne do prawidłowej komunikacji i udziału w zajęciach.

Szkoła podstawowa będzie prowadzić działalność opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III. Przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej będzie przebiegać wg następujących zasad:

ZASADY PRZYJĘCIA DO ŚWIETLIC SZKOLNYCH ORAZ ICH FUNKCJONOWANIA  OD 09.11.2020 R.

1.Rodzice składają poprzez dziennik elektroniczny lub mailowo zeskanowany wniosek lub zdjęcie wniosku.

pobierz wniosek (PDF) pobierz wniosek (Word)

2. Ostateczny termin nadesłania wniosku – poniedziałek 9 listopada 2020 r. godz. 12.00.

3. Miejsca w świetlicy są zapewnione dla:

  • Dzieci z klas I-III osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.
  • Dzieci z klas I-III osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  • Kolejne miejsca w świetlicy przyznaje się w oparciu o spełnianie kryteriów wskazanych we wniosku do wyczerpania miejsc.

4. Dyrektor poprzez dziennik elektroniczny informuje rodziców o zakwalifikowaniu lub nie zakwalifikowania dziecka do opieki świetlicowej najpóźniej do poniedziałku 9 listopada 2020 r. do godz. 19.00.

5. W sytuacji wystąpienia trudności w funkcjonowaniu stołówki, obiady nie będą wydawane. Dyrektor poinformuje o tym fakcie niezwłocznie.

6. Świetlica zapewnia opiekę, a w miarę możliwości opiekunowie będą starali się zapewnić pomoc w nauce zdalnej, jednakże nie jest to gwarantowane.

Życzę dużo zdrowia i wytrwałości, dyrektor szkoły – Małgorzata Jasionowicz