Akcja MEiN 2023 ,,Szkoła pamięta”

W październiku kolejny raz społeczność naszej szkoły przystąpiła do akcji Ministra Edukacji i Nauki ,,Szkoła pamięta”. Akcja ma na celu upamiętnienie ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych związanych z naszą ,,małą ojczyzną”. W ramach akcji zaplanowaliśmy kilka wydarzeń.

Pierwsze z nich to spotkanie online dla uczniów z klas 4 – 8: ,,Zofia Kossak – Sprawiedliwa wśród Narodów Świata”. Prowadząca zajęcia, Izabela Steciuk, przybliżyła uczniom wojenne losy pisarki, jej działalność konspiracyjną i poświęcenie, z jakim pomagała rodzinom żydowskim, za co pośmiertnie została uhonorowana odznaczeniem ,,Sprawiedliwa wśród Narodów Świata” . Na szkolnym korytarzu pojawiła się również gazetka na temat Zofii Kossak.

Tak jak w ubiegłych latach udaliśmy się również na skoczowskie cmentarze, aby zapalić znicze w miejscach pamięci i na opuszczonych mogiłach. Grupa 35 uczniów z klas 4 – 7 pod okiem opiekunek Samorządu Uczniowskiego, Agnieszki Krysty, Kamili Morcinek i Izabeli Steciuk, nie przestraszyła się deszczu, który towarzyszył nam w piątkowe popołudnie 27 października.  Znicze zostały też zapalone na grobach zmarłych nauczycieli naszej ,,Trójki”.

Dzięki akcji ,,Szkoła pamięta” co roku przybliżamy uczniom sylwetkę wybranego bohatera ze Śląska Cieszyńskiego. W zeszłym roku był to harcmistrz Aleksander Kamiński, a dwa lata temu lotnik Jan Cholewa. Staramy się również pokazać dzieciom, jak ważne jest dbanie o pamięć tych, którzy spoczywają na skoczowskich cmentarzach. Bo ludzie żyją tak długo, jak długo są w naszych sercach…

tekst: Izabela Steciuk