Baza dydaktyczna

Nasza szkoła posiada bardzo dużo pomocy wykorzystywanych podczas lekcji. Pomoce dydaktyczne urozmaicają lekcje oraz czynią je bardziej interesujące. Dysponujemy klasopracowniami przedmiotowymi: matematyczną, polonistyczną, historyczną, przyrodniczą, plastyczną, anglistyczną, muzyczną, komputerową oraz posiadamy izbę regionalną i pracownię do zajęć z techniki. Każda klasopracownia jest bogato wyposażona w różnorodne pomoce dydaktyczne. Posiadamy także dobrze wyposażoną bibliotekę wraz z salą audiowizualną i czytelnią oraz świetlicę szkolną. W naszej szkole znajdują się gabinety pedagoga szkolnego, logopedy oraz pielęgniarki szkolnej. Każda klasa posiada własną szatnię. Uczniowie klas starszych prowadzą konkursy oraz podają ciekawostki przez radiowęzeł. Szkoła posiada system kamer – monitoring, dzięki któremu możliwe jest monitorowanie bezpieczeństwa uczniów. Dysponujemy różnorodnością sprzętu sportowego do zajęć wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Dużym zainteresowaniem cieszy się komplet piłek edukacyjnych EDUBAL – połączony z nauką czytania i liczenia. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych korzystamy z „ZIELONEJ SALI GIMNASTYCZNEJ”. Posiadane przez nas pomoce kształtują zarówno wyobraźnię dzieci, sprawność manualną jak i poszerzają ich wiedzę i umiejętności.