„Kierunek Motywacja – Edukacja”

Projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” jest realizowany w okresie od września 2018 do czerwca 2020 w trzech skoczowskich szkołach podstawowych:

  • Szkole Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka,
  • Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II,
  • Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia w tych placówkach, a w szczególnościwzrost wiedzy z zakresu kompetencji kluczowych: matematycznych, naukowo-technicznych, porozumiewania się w językach obcych i kompetencji społecznych. Uczniowie wezmą udział w dodatkowych zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, kółkach dla uczniów uzdolnionych, warsztatach interpersonalnych i doradztwie zawodowym. Zaproponowane zajęcia mają charakter praktyczny i prowadzone będą metodami eksperymentalnymi z wykorzystaniem zaplecza nowoczesnych sal lekcyjnych. W szkołach powstają pracownie matematyczne i przyrodnicze, a sale językowe wyposażane są w nowe pomoce dydaktyczne. Ponadto nauczyciele będą uczestniczyli w szkoleniach poszerzających ich wiedzę na temat oceniania kształtującego, nauczania wielozmysłowego, narzędzi cyfrowych w nauczaniu, kompetencji kluczowych i coachingowych.

Projekt jest zaplanowany dla 960 uczniów, którzy będą mogli skorzystać ze zróżnicowanych pod względem poziomu zajęć z matematyki, przyrody, fizyki, chemii, geografii, biologii, języka angielskiego, języka niemieckiego, informatyki oraz indywidualnego poradnictwa zawodowego i warsztatów interpersonalnych dla całych klas. Wszyscy uczniowie wezmą także udział w wycieczce naukowej.

Tak szeroki wachlarz bezpłatnych zajęć dodatkowych, skupiających się na kompetencjach kluczowych, z pewnością przyciągnie uwagę uczniów skoczowskich szkół podstawowych i ich rodziców. Pozwala także mieć nadzieję, że podobnie jak w przypadku dotychczas zrealizowanych projektów, liczba uczestników przekroczy oczekiwania. Zaplanowane rodzaje kółek i warsztatów oraz wybrane metody pracy dadzą szanse na wyrównanie poziomu edukacyjnego, poprawienie wyników egzaminów, jak również wzmocnienie samooceny uczniów i  podniesienie ich motywacji do dalszej nauki i pracy.

Na projekt „Kierunek Motywacja – Edukacja” Gmina Skoczów pozyskała  środki z  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, a kwota dofinansowania wynosi  1 115 597,87 PLN.