Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca – Kinga Duraj

Zastępca – Jacek Gonera

Sekretarz – Mariola Moussaoui.

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie:

33812600070000383820000020