Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Skład Rady Rodziców:

Przewodniczący – Jacek Gonera

Zastępca – Kinga Duraj

Sekretarz – Mariola Moussaoui.

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie:

33812600070000383820000020