Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców:

przewodnicząca – Aleksandra Jabłońska – Uszyńska

zastępca przewodniczącego – Joanna Wątorek

sekretarz – Szostak Andrzej

 

 

Nr konta Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie:

33812600070000383820000020