Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Skład Rady Rodziców:

  • Przewodniczący – Jacek Gonera
  • Zastępca – Kinga Duraj
  • Sekretarz – Mariola Moussaoui

Nr konta Rady Rodziców : 33812600070000383820000020