Majowe uroczystości

2 maja było bardzo uroczyście w naszej szkole. Świętowaliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święto Flagi poprzez udział w akademii i happeningu   na skoczowskim rynku. Uczniowie klasy 4b  opowiedzieli społeczności szkolnej o ważnym wydarzeniu, które zajmuje szczególne miejsce na kartach historii naszego kraju. O przebiegu zdarzeń w dniu 3 maja 1791 roku, ich przyczynach oraz skutkach dla naszego narodu dowiedzieliśmy się jednak w niecodzienny sposób, gdyż akademia przybrała formę znanego widowiska, łączącego elementy teleturnieju i show rozrywkowego, „Kocham cię, Polsko!”. Dwie drużyny pod wodzą kapitanów – uczniów rywalizowały między sobą, odpowiadając na pytania z wiedzy o historii Polski z okresu od XVIII do XX wieku,  a także z wiedzy literackiej i kulturowej. W pewnym momencie w przebieg akademii została włączona widownia, gdyż członkowie drużyn zapytali audytorium o to, co znaczy słowo „patriotyzm”. Na zakończenie występu, przygotowanego przez panią Natalię Gabryś-Klus, wysłuchaliśmy piosenki „Bo wszyscy Polacy to jedna rodzina…”, w której wykonanie aktywnie włączyli się uczniowie, nauczyciele i dyrekcja szkoły.

Po akademii społeczność szkolna pomaszerowała na rynek, gdzie w południe przy dźwiękach hymnu uroczyście wciągnięto polską flagę na maszt. Do zgromadzonych z patriotyczną przemową zwrócił się burmistrz Mirosław Sitko. Odbył się również happening „Biało-czerwony Skoczów”, w trakcie którego uczniowie skoczowskich szkół  utworzyli gigantyczny, żywy napis SKOCZÓW w kolorach polskiej flagi.

Natomiast w święto Konstytucji 3 Maja dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie oraz poczet sztandarowy wzięli udział w uroczystościach przy pomniku „Naszym Bohaterom” składając kwiaty, a następnie uczestniczyli we mszy świętej w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła.

opracowanie: Agnieszka Krysta