Pasowanie na ucznia

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela, która odbyła się 12 października, na długo pozostanie w pamięci naszej społeczności szkolnej. Początek był jak zawsze uroczysty i pełen życzliwych słów pod adresem grona pedagogicznego. Jednak w pewnym momencie podniosły nastrój zastąpiła atmosfera wspaniałej zabawy. Inscenizacja “Rzepki” w wykonaniu nauczycieli, a w reżyserii pani Izabeli Steciuk, okazała się przebojem bez precedensu w historii naszej szkoły. Szaleństwo na widowni i rozlegające się salwy śmiechu były najlepszym dowodem na to, że ta grupa amatorów powinna podjąć się kolejnych wyzwań aktorskich…

Święto Edukacji Narodowej zapisało się w tradycji naszej szkoły jako dzień pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II poprzez dotknięcie ramienia symbolicznym ołówkiem, którego dokonała pani dyrektor Małgorzata Jasionowicz. Dzień 13 października był w tym roku niezwykle uroczysty dzięki obecności: burmistrza miasta – pana Mirosława Sitko, zastępcy burmistrza – pana Andrzeja Bubnickiego, przewodniczącej Komisji Kultury i Oświaty Rady Miejskiej Skoczowa – Marii Sobik oraz przewodniczącej Rady Rodziców – pani Aleksandry Jaworskiej-Uszyńskiej.
Najpierw jednak uczniowie klas pierwszych musieli “zdać egzamin” z gotowości szkolnej. Recytowali wierszyki, śpiewali piosenki i w niezwykle uroczy sposób zaprezentowali swoje umiejętności, opowiadając o obowiązkach ucznia, dobrej atmosferze w klasie i szkole, trudach nauki, patriotyzmie oraz wzorowaniu się na Patronie szkoły – Janie Pawle II. Krótko mówiąc: wypadli znakomicie! Do sukcesu przyczyniły się w dużej mierze panie wychowawczynie, które pilnie przygotowywały swoich podopiecznych: klasę 1a – mgr Beata Gaś, klasę 1b – mgr Renata Wróblewska, klasę 1c – mgr Katarzyna Zgoda.
Wzruszającym momentem było uroczyste ślubowanie, które najpierw złożyli pierwszoklasiści, a następnie ich rodzice. Dzieci przyrzekały dbać o dobre imię szkoły, być godnym jej Patrona i wymagać od siebie. Natomiast rodzice obiecywali, że będą pomagać swoim pociechom, często je przytulać oraz pozwalać im cieszyć się dzieciństwem.
Po akademii dyrektor szkoły pani Małgorzata Jasionowicz życzyła pierwszoklasistom sukcesów w nauce, a burmistrz Skoczowa pan Mirosław Sitko – by byli dobrymi uczniami, kolegami i dziećmi.
opis
mgr Agnieszka Krysta