Polskość i patriotyzm nosimy w sercach…

11 listopada to ważny dzień dla wszystkich Polaków – Narodowe Święto Niepodległości. To okazja do pokazania swojej patriotycznej postawy poprzez udział w uroczystościach, które są organizowane w całej Polsce, w większych i mniejszych miejscowościach. 11 listopada o 8:45 na skoczowskim rynku odbyło się złożenie raportu kompanii honorowej OSP gminy Skoczów w obecności pocztów sztandarowych szkół i organizacji. Wśród licznie zebranych mieszkańców miasta była również reprezentacja naszej szkoły: dyrekcja, nauczyciele i uczniowie. Po odśpiewaniu hymnu narodowego i pieśni patriotycznych wysłuchano przemówienia Burmistrza Skoczowa, pana Mirosława Sitko. Następnie udano się pod pomnik ,,Naszym Bohaterom” oraz pomnik NSZZ ,,Solidarność”, gdzie delegacje złożyły kwiaty.
Dziękujemy naszym Uczniom i ich Rodzinom za patriotyczną postawę!

tekst: Izabela Steciuk