ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie

ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2020/2021.

W załączeniu zamieszczamy dokumenty dotyczące rekrutacji:

 1. Karta zapisu (dla dzieci z obwodu)
 2. Wniosek o przyjęcie (dla dzieci z poza obwodu)
 3. Oświadczenie woli religia/świetlica
 4. Deklaracja wyboru profilu klasy
 5. Zarządzenie burmistrza
 6. SP 3 ogólny obowiązek informacyjny
 7. Regulamin rekrutacji do klasy I sportowej
 8. Regulamin rekrutacji do klasy IV sportowej
 9. Próba sprawności fizycznej – punktacja
 10. Potwierdzenie woli zapisu dziecka do szkoły

Aby dopełnić formalności związanych z zapisami dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 konieczne jest dostarczenie dokumentu potwierdzenia woli. Wypełniony, zeskanowany dokument lub jego zdjęcie należy wysłać na maila szkolnego sp3@mzo.skoczow.pl do dnia 26.03.2020 r. do godziny 15:00.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w terminie

od 03.02.2020 r. do 13.03.2020 r. w godzinach:

      ul.Bielska 34 od 08:00 do 15:00

      ul. Osiedlowa 1 od 12:00 do 16:00

Ponadto prosimy o przyniesienie:

 1. Dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych do końca czerwca 2020 r.
 2. Dokumentu poświadczającego dane dziecka (do wglądu PESEL)
 3. Dowód osobisty rodzica lub opiekuna (do wglądu)

Termin przeprowadzenia prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się w auli przy ul. Osiedlowej 1 we wtorek 18.02.2020 r. od godziny 16:00 do 17:00

Rekrutacja uzupełniająca wg. harmonogramu z zarządzenia burmistrza.