regulaminy

EGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA JEDNOSTEK SYSTEMU OŚWIATY W ZWIĄZKU  Z ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM  I ZWALCZANIEM COVID-19

wprowadzony zarządzeniem nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie w dniu 31 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ

REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

otwórz w formacie pdf