Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/24

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie informuje, że rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2023/2024 będzie trwała od 13.03.2023 r. (od godz. 8:00) do 24.03.2023 r. (do godz. 15:00).

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres:

www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły.

Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie szkoły przy ul. Bielska 34 w Skoczowie
w nieprzekraczalnym terminie do 24.03.2023r. do godz. 15.00.

W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku można zrobić to za pośrednictwem szkoły.

Wniosek można złożyć również elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku
w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Próby sprawnościowe dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędą się w Auli przy ul. Osiedlowej 1 we wtorek 28.03.2023r. od godziny 16:00 do 18:00 (prosimy o strój sportowy i obuwie zamienne)

Ponadto prosimy o przyniesienie dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych do końca roku szkolnego czyli 23 czerwca 2023r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2023 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoczów

Informacja Dyrektora Szkoły o terminach i zasadach rekrutacji do klas I na rok szk. 2023/2024

Ważne informacje dodatkowe:

  1. Rodziców uczniów spoza naszego obwodu proszę o potwierdzenie woli chęci zapisu do naszej szkoły w dniach 17-21 kwietnia poprzez system rekrutacyjny bądź w sekretariacie szkoły przy ul. Bielskiej 34 w godzinach od 8:00 do 15:00.
  • Ponadto prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych do klasy sportowej o dostarczenie zaświadczenia od lekarza rodzinnego o braku przeciwskazań zdrowotnych do uczęszczania do tej klasy do dnia 10 czerwca 2023r.
  • Rodziców dzieci zakwalifikowanych do klas ogólnych, którzy wyrażają chęć uczęszczania do klasy z dodatkowym językiem angielskim – Innowacja Pedagogiczna, prosimy o przybycie w dniu 24 kwietnia między godziną 16 a 18 w celu do przystąpienia do diagnozy weryfikującej predyspozycje językowe – spotkanie odbędzie się w budynku przy
    ul. Osiedlowej 1.