Rekrutacja do klasy I na rok szkolny 2022/23

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie informuje, że rozpoczęcie procedury rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2022/2023 nastąpi w dniach od 21.03.2022 r. od godz. 8:00 do 06.04.2022 r. do godz. 15:00.

Rejestracji należy dokonać na stronie: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl

Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły. Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.


ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2022 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz…


Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w budynku przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie w nieprzekraczalnym terminie do 06.04.2022r. do godz. 15.00. W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku, właściwy druk otrzymają Państwo w sekretariacie Szkoły. Ponadto do 30 czerwca 2022 r. prosimy o przyniesienie dwóch podpisanych zdjęć legitymacyjnych.

Wniosek można złożyć elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania drukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

podpis elektroniczny – instrukcja

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędzie się w auli szkolnej przy ul. Osiedlowej 1 w dwóch terminach: pierwszy termin – 22 marca 2022 r. (wtorek) od godziny 16:30 do 17:30. 
Drugi termin – 29 marca 2022 r. (wtorek) od 16:30 do 17:30.