Dobrze w szkole i bezpiecznie w sieci

W środę i czwartek, 1 i 2 marca, uczniowie klas piątych, szóstych i 7a nabywali nowe kompetencje podczas dwugodzinnych warsztatów profilaktycznych zorganizowanych dla każdej z grup. Część zespołów klasowych pracowała nad lepszą współpracą w grupie i rozwiązywaniem sytuacji trudnych. Trener, poprzez zabawy integrujące, pokazał, jak istotne jest dbanie o relacje w klasie i to, że każdy członek grupy jest ważny, bo przyczynia się do budowania dobrej atmosfery. Wspólne zabawy i wyciągnięte wnioski uświadomiły uczestnikom, że ważne jest porozumiewanie się bez agresji, a odpowiednie warunki gwarantują skuteczną komunikację.

Uczniowie klas 5b, 6b oraz 6c zajęli się równie ważnym tematem, jakim jest bezpieczeństwo w świecie wirtualnym. Omówiono zjawisko cyberprzemocy: hejtowania, dostępu do niewłaściwych treści, okradania, oszukiwania, gromadzenia informacji o użytkownikach w mediach społecznościowych. Wskazano na nie do końca uświadomione przez młodych ludzi zagrożenia. Miejmy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności przyczynią się do bezpiecznych zachowań w relacjach z ludźmi w świecie rzeczywistym i wirtualnym.

tekst: Dorota Maciejewska