Historyczna gra miejska dla szkół podstawowych

W piątek, 27 września patrol uczniów wyruszył do Filii Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej z Bielska – Białej, mieszczącej się w Skoczowie, która to wspólnie z udziałem nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie oraz członkami Sieci Współpracy i Samokształcenia Nauczycieli Bibliotekarzy Gminy Skoczów zaprosiła nas do udziału w Historycznej Grze Miejskiej. Gra terenowa rozpoczęła się w Bibliotece Pedagogicznej, później przeszliśmy na cmentarz katolicki, pod pomnik Naszym Bohaterom, pod tablice informacyjne o Bitwie pod Skoczowem, do filii Biblioteki Publicznej. Ogłoszenie wyników odbyło się w auli ZSTiO w Skoczowie. Konkurs przypomniał uczniom wydarzenia, postacie i daty związane z rocznicą Bitwy pod Skoczowem, Powstaniami Śląskimi i wybuchem II wojny światowej. Uczniowie przed ogłoszeniem wyników spotkali się z grupą rekonstrukcyjną jednostek wojskowych – Alpha 16 Cieszyn, która nauczyła ich musztry wojskowej, pokazała jak udziela się pierwszej pomocy
żołnierzom, opowiedziała o wyposażeniu żołnierzy podczas misji wojskowych.

Natalia Gabryś-Klus