INFORMACJA

info

W  dniu 10 czerwca (poniedziałek) o godz. 16.30
w  Szkole  Podstawowej  nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie
przy ul. Osiedlowej 1 odbędzie  się  ZEBRANIE  RODZICÓW, których  dzieci rozpoczną  1 września  edukację  szkolną.

Dyrektor szkoły Małgorzata Jasionowicz