Informacja

Poniedziałek 2 listopada w naszej szkole jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej.