Poszukiwanie skarbów Polski

Czy w Polsce są jakieś skarby? Oczywiście! Szukaliśmy ich wspólnie podczas akademii 30 kwietnia. Nie chodziło nam o rzeczy drogocenne lub pieniądze. My ze skrzyni pełnej niezwykłych  klejnotów wyciągnęliśmy te najważniejsze: flagę, godło, hymn, konstytucję, kulturę, przyrodę, sławnych Polaków, Patrona naszej szkoły, dzieci…

Każdy skarb staraliśmy się przybliżyć poprzez słowo, obraz i piosenkę. Szczególną uwagę poświęciliśmy Konstytucji uchwalonej 3 maja z okazji 233. rocznicy tego wydarzenia. Przypominając tę jedną z wielu chlubnych kart naszej historii, chcieliśmy wskazać, jak trudną drogę musiały przejść kolejne pokolenia Polaków i co pomogło im przetrwać czasy rozbiorów oraz trudny wiek dwudziesty, w którym toczyły się dwie wojny światowe i w którym nadal nasi przodkowie musieli walczyć o wolność oraz umierać dla Ojczyzny.

Wśród młodszej części widowni nastąpiło poruszenie, gdy uczniowie z lusterkami przeszli między nimi, by pokazać (dosłownie) wszystkim ostatni skarb – dzieci. Poszukiwanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem piosenki ,,Skarb”.

Akademia została przygotowana przez panią Agnieszkę Krystę, pana Sławomira Chmiela z zespołem DoReMi oraz panią Sylwię Kwas.

tekst: Agnieszka Krysta