REKRUTACJA DO KLASY I

Drodzy Rodzice!
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie informuje, że procedura rekrutacji do klasy I na rok szkolny 2024/2025 odbędzie się w dniach:
od 14.03.2024r. od godz. 8:00
do 25.03.2024r. do godz. 15:00
.

W celu rejestracji należy w przeglądarkę wpisać adres: www.gminaskoczow.podstawowe.vnabor.pl
Na w/w stronie, po zalogowaniu się, będziecie Państwo mogli wypełnić elektroniczny wniosek przyjęcia dziecka do naszej szkoły. Jeśli Państwo posiadają adres e-mailowy, prosimy o wpisanie go we wniosku ze względu na możliwość przesyłania powiadomień z platformy naboru, co ułatwi kontakt z Państwem.

Wypełniony wniosek należy wysłać w wersji elektronicznej, następnie wydrukować, dołączyć załączniki (jeśli takie są) i złożyć go w sekretariacie szkoły przy ul. Bielskiej 34 w Skoczowie w nieprzekraczalnym terminie do 25.03.2024r. do godz. 15.00. W przypadku gdyby Państwo nie mieli możliwości wydrukowania wniosku, można zrobić to za pośrednictwem szkoły.
Wniosek można złożyć również elektronicznie podpisując go profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. W tym wypadku nie ma potrzeby składania wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. Analogicznie  postępujemy w przypadku potwierdzenia woli.

Uwaga! Papierową wersję wniosku składamy wyłącznie do szkoły pierwszego wyboru.

Próby sprawnościowe dla kandydatów do oddziału sportowego klasy pierwszej odbędą się w auli przy ul. Osiedlowej 1 we wtorek 26.03.2024r. od godziny 16:00 do 18:00 (prosimy o strój sportowy i obuwie zmienne).

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2024 BURMISTRZA MIASTA SKOCZOWA z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych szkół podstawowych, oddziałów dwujęzycznych oraz oddziałów sportowych w szkołach prowadzonych przez Gminę Skoczów