Wiec historyczny na cieszyńskim Rynku

100 lat temu, 19 października 1918 roku powołano w Cieszynie Radę Narodową Księstwa Cieszyńskiego, będącą reprezentacją ludności polskiej i rządem tymczasowym w latach 1918 – 1920. 27 października 1918 roku na Rynku w Cieszynie odbył się wiec ludności polskiej opowiadającej się za przynależnością do odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej. Podobno na wiecu zgromadził się 40-tysięczny tłum.

 W sobotę 20 października 2018 roku na cieszyńskim Rynku ponownie zgromadzili sięmieszkańcy Śląska Cieszyńskiego na wiecu historycznym. Wśród gości byli: burmistrz Cieszyna, pan Ryszard Macura, burmistrz Skoczowa, pan Mirosław Sitko, senatorowie i posłowie. Uroczystość odbyła się pod patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była też reprezentacja naszej szkoły wraz z koordynatorkami projektu „Niepodległa”. Wprawdzie tak jak przed stu laty pogoda była niesprzyjająca, ale za to panowała gorąca patriotyczna atmosfera. Zobaczyliśmy widowisko w wykonaniu zespołu wojskowego i koncert pieśni skomponowanych specjalnie na tę okazję o dążeniu do niepodległości na Śląsku Cieszyńskim. Podczas wiecu wszyscy uczestnicy otrzymali plakietki i pamiątkowe zdjęcie z certyfikatem. Wcześniej nasza delegacja uczestniczyła w odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej wizycie prezydenta Ignacego Mościckiego w Cieszynie w 1938 roku i upamiętniającej miejsce, w którym spotykała się Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. Odsłonięcia tablicy dokonała Barbara Michejda – Pinno, córka Władysława Michejdy. Do Cieszyna przyjechali również nasi uczniowie z całymi rodzinami, żeby włączyć się w ten niepowtarzalny happening historyczny.

Z kolei w niedzielę 21 października na cieszyńskim Rynku odbył się piknik artystyczny, podczas którego występowały zespoły artystyczne z naszego regionu. Wieczorem wspólnie śpiewano pieśni patriotyczne. W tym dniu również nie zabrakło naszych uczniów z rodzinami podczas uroczystości jubileuszowych „Sztandary Niepodległości w Cieszynie”. W ten sposób zwiększamy świadomość historyczną naszych uczniów oraz dumę z przynależności do narodu i regionu, w którym żyjemy.

tekst: Izabela Steciuk