Lekki tornister

Lekki Tornister to akcja skierowana do uczniów szkół podstawowych. Jej celem jest zwrócenie uwagi nauczycieli, dzieci i rodziców na kwestię ciężkich plecaków, oraz jej wpływu na wady postawy. 

List Otwarty Państwowej Inspekcji Sanitarnej do Rodziców

zobacz plakat WSSE w Katowicach oraz infografikę MEN upowszechniającą wiedzę na temat skutków noszenia przeciążonych  tornistrów oraz sposobów zapobiegania wadom postawy