„Śladami Jana Pawła II” na Kaplicówkę

W tym roku COVID-19 uniemożliwił nam organizację cyklicznej wycieczki „Śladami Jana Pawła II”, zatem 21 maja po lekcjach, grupa chętnych uczniów z klas 4-7 wyruszyła z nauczycielkami Izabelą Steciuk i Natalią Gabryś-Klus na skoczowską Kaplicówkę. Tam spotkaliśmy wychowawczynię Joannę Walczyk z klasą 4c.

Wszyscy razem w imieniu Rady Samorządu Uczniowskiego złożyliśmy kwiaty i znicz pod kamiennym obeliskiem, odmówiliśmy krótką modlitwę w miejscu, gdzie stał papieski ołtarz w 1995 roku. Potem pani Walczyk pokazała uczniom swoje zdjęcia z papieskiej wizyty w 1995 r., a pani Steciuk opowiedziała o swoich wspomnieniach z tego wydarzenia.