Warsztaty profilaktyczne

W środę 25 października dla uczniów klas siódmych i klasy ósmej zorganizowano spotkanie profilaktyczne nt. odpowiedzialności prawnej nieletnich. Zajęcia z zespołami klasowymi poprowadził komendant Straży Miejskiej w Skoczowie – pan Marian Machalica. Młodzież dowiedziała się, jakie czyny są karalne, jaką odpowiedzialność ponoszą ludzie w tym wieku, w jaki sposób  i za co są karani nastolatkowie łamiący prawo. Podczas spotkania omówiono rolę instytucji kuratora sądowego oraz ośrodków wychowawczych, szkolno-wychowawczych czy poprawczych.  

tekst: Dorota Maciejewska – pedagog szkolny