Więcej o: NUADU – ważne informacje

NUADU – ważne informacje

Zaloguj się do NUADU

W przypadku problemów z logowaniem do platformy edukacyjnej NUADU (uczeń zapomniał loginu lub hasła), wystarczy zdzwonić do sekretariatu szkoły nr tel. 722001404 podać imię, nazwisko i klasę do której uczęszcza uczeń, a dostęp zostanie niezwłocznie przywrócony.

Więcej o: Walczymy z koronawirusem

Walczymy z koronawirusem

Najważniejsze telefony:

 • Numer całodobowej infolinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie na temat koronawirusa – nr tel.: 502 281 673
 • Numery kontaktowe do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Cieszynie nr tel: 33 479 40 80; 33 479 70 10 czynne w godz. 7.00-15.00
 • Numer całodobowej infolinii NFZ – Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2? – nr tel.: 800 190 590
 • Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS – nr tel.: 22 560 16 00
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Skoczowie – nr tel: 33 853 34 52
 • Specjalna linia OPS w Skoczowie dla seniorów oraz osób potrzebujących pomocy nr tel.: 731 661 770 czynna w godz. 7.00-21.00
 • Urząd Miejski w Skoczowie – nr tel.: 33 853 38 54
 • Straż Miejska w Skoczowie – nr tel.: 33 853 32 36

Więcej o: Skorzystaj z ciekawych materiałów do nauki.

Skorzystaj z ciekawych materiałów do nauki.

 1. www.gov.pl/web/zdalnelekcje
 2. Epodreczniki.pl
 3. www.cke.gov.pl/
 4. Portal wiedzy dla nauczycieli
 5. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 6. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 7. Portal lektury.gov.pl
 8. Strona Centrum Nauki Kopernik
 9. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej 
 10. Serwis IPN Przystanek historia
 11. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 12. Serwis Ninateka
 13. Serwis Muzykoteka Szkolna
 14. Biblioteka Cyfrowa Polona
 15. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 16. Serwis Telewizji Polskiej
 17. Serwis Polskie Radio Dzieciom
 18. https://etwinning.pl/zdalna-edukacja-z-etwinning/

W czasie kiedy szkoła jest zamkniętą, uczniowie otrzymują od nauczycieli materiały i ćwiczenia, które pozwalają na utrwalenie nabytej już wiedzy oraz przyswajanie nowych informacji i rozwijanie umiejętności. Po raz pierwszy w historii naszej szkoły nauczanie jest realizowane wyłącznie przez Internet. Nie jest to zupełnie nowe doświadczenie, gdyż dotąd wiele zadań z różnych przedmiotów, tworzyliśmy i rozwiązywaliśmy za pośrednictwem różnych platform i programów edukacyjnych m.in NUADU. Warto wykorzystać nietypowy czas. Oprócz wykonywania zadanych lekcji i ćwiczeń, zachęcamy do dodatkowej inwestycji w własny rozwój. Korzystajmy z polecanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wartościowych stron dla uczniów (niejeden temat pewnie zainteresuje też rodziców). Różnorodność proponowanych materiałów jest tak rozległa, że każdy znajdzie coś dla siebie, i jak pewnie się już niejeden z Was się przekonał, nauka to nie tylko ciężka praca, obowiązek (również w tym szczególnym czasie). Nauka to też świetna zabawa i radość, kiedy robimy postępy, kiedy potrafimy więcej. Radość dla Was i dla Waszych bliskich.

Więcej o: Informacje Dyrektora Szkoły

Informacje Dyrektora Szkoły

Z uwagi na realne zagrożenie koronawirusem informujemy, że od 16 marca 2020 r. szkoła jest zamknięta dla osób z zewnątrz aż do odwołania.

Sekretariat szkoły (przy ul. Bielskiej 34) przyjmuje od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 12:00. Po godzinie 12:00 do 15:00 można połączyć się z sekretariatem telefonicznie, bądź przez dziennik elektroniczny.

nr tel. 722001404

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Skoczowie mgr Małgorzata Jasionowicz

Więcej o: Organizacja nauki zdalnej.

Organizacja nauki zdalnej.

Szanowni Państwo!
W związku z decyzją podjętą przez Ministra Edukacji Narodowej, od poniedziałku 16 marca do środy 25 marca br. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Pragnę Państwa poinformować, że nauczyciele będą przesyłać zadania i ćwiczenia utrwalające do przepracowania w domu za pośrednictwem e-dziennika lub platformy NUADU. Proszę o regularne odbieranie wiadomości w e-dzienniku i przekazywanie informacji Państwa dzieciom. W przypadku problemów z zalogowaniem proszę o kontakt z sekretariatem nr tel. 722001404
Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe:

Więcej „Organizacja nauki zdalnej.”
Więcej o: Informacje Dyrektora Szkoły

Informacje Dyrektora Szkoły

Szanowni Państwo na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zawieszam z dniem 12 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Jednocześnie informuję, że w dniach 12 i 13 marca 2020r. w godz.7:00 – 16:00 dla tych z Państwa, którzy będą mieć kłopot z zapewnieniem dzieciom opieki, w budynku na ul. Osiedlowej 1 czynna będzie świetlica. Od poniedziałku 16 marca 2020r. do środy 25 marca 2020r. uczniowie nie przychodzą do szkoły. Rodzicom dzieci w wieku do 8 lat, przysługuje zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje podane są na stronie internetowej ZUS. Zebranie rodziców planowane na dzień 19 marca zostaje przeniesione na późniejszy termin – prawdopodobnie na 2 kwietnia 2020r. Wszelkie kwestie organizacyjne będą Państwo otrzymywać na bieżąco, prosimy o regularne odczytywanie wiadomości oraz śledzenie na bieżąco komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc. Zadzwoń pod numer 800 190 590 !

Z poważaniem,
Małgorzata Jasionowicz – dyrektor szkoły

Więcej o: „Robimy Pozytywną Atmosferę”.

„Robimy Pozytywną Atmosferę”.

Nasza szkoła włączyła się w miesiącu lutym w kampanię społeczną i edukacyjną w zakresie walki ze smogiem na terenie województwa śląskiego „RO2BIMY POZYTYWNĄ ATMOSFERĘ”. Przeprowadzono akcję na temat: „Zdobywamy tytuł Strażnika pozytywnej atmosfery”. W ramach akcji w zajęciach uczestniczyli uczniowie Koła Ekologicznego, zajęć unijnych z chemii oraz klasy VII.

Więcej „„Robimy Pozytywną Atmosferę”.”
Więcej o: Zajęcia ekologiczne „Segregujemy śmieci”.

Zajęcia ekologiczne „Segregujemy śmieci”.

W dniach 20-28 lutego 2020 r. wszyscy uczniowie klas I-IV naszej szkoły wraz z wychowawcami mieli możliwość odwiedzenia naszej nowej pracowni fizyczno – chemicznej  „Zielona Przystań”. Opiekun pracowni, Lucyna Krysta, krótko przedstawiła uczniom cele działalności pracowni oraz ciekawe pomoce dydaktyczne, w jakie  wyposażona jest pracownia.

Więcej „Zajęcia ekologiczne „Segregujemy śmieci”.”
Więcej o: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

„Miejcie nadzieję!… Nie tę lichą, marną co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera! […] Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideałów czystość, do nas należy dać im moc i zbroję, by z kraju marzeń przeszły w rzeczywistość…” – tą piosenką Jacka Wójcickiego, wykonaną przez zespół wokalny Do-re-mi, panią Natalię Gabryś-Klus i pana Sławomira Chmiela,  rozpoczęliśmy 2 marca uroczyste obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej „Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych”
Więcej o: Udział w Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych .

Udział w Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych .

Delegacja naszej szkoły złożona z uczennic klas 7. późnym popołudniem w niedzielę 1 marca udała się do Teatru Elektrycznego, aby zobaczyć film pt. „Ziemia Przemówiła”, który przedstawił odkrycie na Opolszczyźnie śladów „śląskiego Katynia”. Po jego obejrzeniu zgromadzeni uczcili pamięć poległych minutą ciszy. Po tym nastąpiła rozmowa z historykami Grzegorzem Kaszturą oraz Wojciechem Kiełkowskim pt. „Wyzwolenie czy zniewolenie? Działania Armii Czerwonej między Bielskiem, Strumieniem a Skoczowem w 1945 roku i narodziny nowego ładu na Śląsku Cieszyńskim”.

Więcej „Udział w Gminnych Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych .”